Organisatie & Beheer
17 oktober 2018

Een brede blik en open vizier

Beheer is zoveel meer dan alleen in stand houden. Ik zie het overal om mij heen gebeuren. De beheerder zit samen met de ontwerper om tafel, is in gesprek met de omgevingspsycholoog over beleving en aan de slag met participatie. De verandering in het beheer van onze publieke ruimte en onze rol als beheerder is ingezet. De rol van de beheerder is vandaag de dag belangrijker dan ooit tevoren!

Inzicht geven, vertellen en uitdragen

Maar zijn we er al? Nee nog zeker niet, dagelijks ontmoet ik nog de traditionele beheerders. Met veel passie praten ze over het beheervak en geven ze aan: “Het werkt toch goed, dus waarom moet het anders?”. Een andere manier van denken is nodig, en helaas nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is de cultuuromslag die we moeten maken die velen moeilijk vinden.

Door inzicht te geven aan deze groep traditionele beheerders over de veranderende maatschappij, te vertellen over thema’s als biodiversiteit, klimaat, exoten en hiervoor nieuwe ideeën aan te dragen worden ze geprikkeld. En wat blijkt, de beste oplossingen komen vanzelf naar boven.

De beheerder is in staat zich zelf opnieuw uit te vinden. Een belevingsschouw, intentieovereenkomsten en bouwteamconstructies voor grotere beheeropgaven zijn voorbeelden van een nieuwe generatie beheerinstrumenten. Ja! We zijn als beheerders naast in stand houden aan het ontwikkelen!

Beheren is waarde maximaliseren

De beheerder is volop bezig met zijn eigen ontwikkeling, maar zitten we al vooraan in het proces bij inbreidingen, herinrichtingen of nieuwbouwprojecten? Nee, ook hier moeten we opstaan en onszelf laten zien. De ontwerpers bepalen de inrichting en maken keuzes met als doel een publieke ruimte van hoge kwaliteit en een aangename leefomgeving te creëren. Maar sluit deze voldoende aan op de veranderende maatschappij?

Dit is de vraag die de beheerder, welke dagelijks in de publieke ruimte bezig is, beter kan beantwoorden dan de ontwerper. Nadenken over waarom we beheren, hoe we het eindbeeld gaan bereiken en welke waarde (afvang fijnstof, verkoeling) we willen maximaliseren aan de voorkant is belangrijk om te anticiperen op de maatschappelijke veranderingen van morgen.

Toon lef, pak de ruimte en durf!

Om aan de veranderende behoefte van de maatschappij te voldoen is het belangrijk om te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Dit betekent met elkaar in gesprek gaan, nieuwe samenwerkingsverbanden starten en vooruit denken. De verandering is voorzichtig ingezet, maar er is nog veel winst te behalen. De beheerder mag podium pakken, voorop de kar gaan zitten en een stempel drukken op onze leefomgeving. Gaat u deze uitdaging samen met mij aan?

592 photoshop - 890

Stel mij een vraag