• Home
  • Blogs
  • Invasieve ziekte en aantastingen? Nee hoor, gewoon import
Boomziekten & -aantastingen
13 mei 2019

Invasieve ziekte en aantastingen? Nee hoor, gewoon import

Het is een veelgehoorde oplossing voor grootschalige uitbraak van ziekten en aantastingen bij onze bomen: we moeten op zoek naar andere (resistente) boomsoorten en cultivars en een meer divers en daardoor minder kwetsbaar bomenbestand.

Maar met de import van bomen van over de hele wereld halen we mogelijk ook allerlei ziekten en aantastingen binnen. Zo is het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne mali) vermoedelijk halverwege de vorige eeuw in Nederland geïntroduceerd met geïmporteerde iepen bestemd voor het onderzoek naar resistentie tegen iepenziekte. Het aaltje vormt een gevaar voor zowel appel als iep (bron: NVWA 2016).

Trends

Twee trends zorgen er vermoedelijk voor dat we meer én nieuwe ziekten en aantastingen bij onze bomen zien:

  1. Er wordt meer gesleept met goederen. Wie koopt er niet bij Ali babi in China (geen verzendkosten!) of de Action (een hele mand vol voor minder dan een joet!). Plataankanker, dat voor grote schade bij platanen kan zorgen, werd geïntroduceerd in Italië via besmet verpakkingsmateriaal (houten kratten) in WOII (bron EFSA, 2016). Sindsdien is de ziekte bezig met een opmars via Frankrijk en vermoedelijk ook al België (bron FERA, 2103). Dat brengt ons bij de tweede trend.
  2. Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat mogelijk meer boomsoorten hier kunnen gedijen, maar dit geldt ook voor ziekten en aantastingen. Massaria is waarschijnlijk altijd al bij platanen aanwezig geweest, maar werd pathogeen door het veranderend klimaat (bron: Tubby 2015). Meer (klimaat)stress, zoals droogte, kan zorgen voor een grotere vatbaarheid van bomen voor ziekten en aantastingen.

Er bestaan strenge en duidelijke regels voor import van bomen, maar door hun eigen omvang en die van het gesleep met goederen is het praktisch en logistiek onmogelijk om alles te controleren en te voorkomen dat we nieuwe ziekten en aantastingen importeren.

Wat kunnen we zelf doen?

Volgens Tubby (2016) is het belangrijk om alleen plantmateriaal te gebruiken van betrouwbare kwekerijen, internationale handel in planten te minimaliseren, in het bijzonder met kluitwortels, lokale productie van plantmateriaal te bevorderen en extreme hygiënemaatregelen op de kwekerij, maar ook bij de boomverzorging te nemen.

Nog een reden om die zaag en je PBM’s schoon weg te leggen ;-).

Bronnen

6180

Stel mij een vraag