• Home
  • Blogs
  • Klimaat adaptieve beplanting op een begraafplaats
Groenbeleid & Strategie
Miriam Spermon
Miriam Spermon

Specialist Beplantingen, idverde Advies
T: 055 312 40 70

17 juni 2019

Klimaat adaptieve beplanting op een begraafplaats

Voor een begraafplaats waar door de droge zomer van vorig jaar veel beplanting is gestorven, heb ik een verbeterplan mogen schrijven met daarin klimaat adaptieve beplanting.

Welke factoren zijn van invloed?

Het is in zo’n situatie dan zo belangrijk om de juiste plant op de juiste plek te zetten. Voor de aansluiting op de lokale omstandigheden wordt gekeken naar de bodemsoort, grondwaterstand en potentieel natuurlijke vegetatie. Dit zijn allemaal uitgangspunten voor het kiezen van de beplanting.

Maar dat is pas het begin! Dan komt het uitzoeken van beplanting die goed tegen droogte kan, goed is te onderhouden en een plus biedt voor de biodiversiteit. En laten we het onderhoud niet vergeten! Ook dat moet zo duurzaam mogelijk.

Voor de begraafplaats zoals je deze rechts ziet, is ook gekeken naar de inrichting, bodemverbetering, materialisatie en mogelijkheden om water langer vast te houden. Ontzettend leuk om te doen!

Ook geïnteresseerd in toekomstgerichte oplossingen?

Begraafplaats Elspeet
Miriam Spermon
Miriam Spermon

Specialist Beplantingen, idverde Advies

T: 055 312 40 70
E: miriam.spermon@idverde.nl

“Verrassend, passend groen.”