idverde Advies
Jannie Vos
Jannie Vos

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 82 94 80 44

09 september 2020

Laat je plastic niet slingeren

Plastic afval, het is inmiddels een groot wereldwijd probleem. Overal waar je komt, kom je wel plastic tegen. Een wandeling in de natuur, een fietstocht door een open landschap, een autoritje waar dan ook naartoe; overal ligt wel plastic. In de bossen, struiken, bermen en in het water. Er is vrijwel geen enkel oppervlaktewater nog vrij van plastic. En van daaruit stroomt al dit giftige plastic door naar de zee, waar het helemaal desastreuze gevolgen heeft voor het leven daar.

Plastic is een bedreiging voor eigenlijk al het leven op aarde. Direct als gevolg van verstikkingsgevaar of indirect als gevolg van vergiftiging. En niet alleen voor dieren, ook voor mensen kunnen de chemische samenstellingen kankerverwekkend zijn. Reden weliswaar waarom hier strenge eisen aan zijn verbonden, maar voor de schade voor o.a. vissen en vogels, zijn nog maar zeer beperkt regelingen getroffen om deze enorme impact tegen te gaan. De inperking van deze schade hangt op dit moment nog voornamelijk af van bewustwording bij de mens en stimulering van ander gedrag.

Om de schadelijke ‘plastic soep’ te verminderen, dient er allereerst minder plastic in omloop te zijn. Daarvoor is het terugdringen van plastic tasjes e.d. maar ook bewuste keuzes maken bij de aanschaf van producten zo belangrijk. Daarnaast is het cruciaal dat veel meer plastic gerecycled wordt. Lang niet iedereen scheidt echter het plastic afval. Hetzij omdat de gemeente niet voldoende faciliteiten treft (zoals het ophalen van plastic afval), hetzij uit gemakzucht. Daarnaast zijn er helaas ook nog zovelen die het plastic afval laten slingeren daar waar het gebruikt is. Bij de picknick in de natuur, langs het water of zelfs het naar buiten gooien uit de auto. Je ziet het helaas nog maar al te vaak toch weer gebeuren.

Reden waarom naast stimuleringsregelingen en bewustwording ook opruimacties noodzakelijk zijn. Daarom steun ik van harte de World Cleanup Day op 19 september 2020. Vanuit BTL doen wij dan ook met een team mee aan de Maas Cleanup 2020. Daarbij “brengen wij, de bedrijven, samen met burgers en activisten, met beleidsmakers en vrijwilligers, samen een beweging op gang die niemand meer kan stoppen, die niemand meer wíl stoppen” (www.maascleanup.nl).

Jannie in actie tijdens een opruimactie in 2018
Jannie in actie tijdens een opruimactie in 2018

Doe met ons mee!

Vanuit BTL doen wij ook met een team en een actie.Wie doet met ons mee? Voor meer informatie, neem gerust even contact op!

Logo Maas Cleanup
Meer informatie over Maas Cleanup 2020

BTL en de Maas

BTL onderhoudt vanaf dit jaar het Maasareaal in heel Nederland. Een bijzonder en omvangrijk project waar verschillende werkmaatschappijen, vestigingen en expertises van BTL bij betrokken zijn. Meer weten over dit project? Klik dan hier.

Jannie Vos
Jannie Vos

Vestigingsmanager, idverde Advies

T: 06 82 94 80 44
E: jannie.vos@idverde.nl

“Gezamenlijk met een team van professionals werken aan de vergroening van onze maatschappij, daar ga ik voor!”