Groenbeleid & Strategie
Albert Jan kerssen - 2020
Albert Jan Kerssen

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 53 22 34 74

16 november 2017

Heb lef, bouw groen!

Tijdens de Dag van de Stad op 30 oktober jl., heeft BTL Advies een workshop gegeven namens de City Deal Klimaatadaptatie. Op de Dag van de Stad zijn alle grote thema’s waarmee steden te maken hebben aan de orde gekomen: klimaatadaptatie, gezondheid, mobiliteit, onderwijs, digitalisering, groen, samenwerking, bouw, circulariteit, enzovoorts. Een dag lang kwamen zo’n 1.500 bestuurders en ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers, ondernemers en actieve inwoners bij elkaar. Zij konden tal van lezingen, workshops, demonstraties en excursies bijwonen, er werden unieke ervaringen gedeeld en er was ruimschoots de mogelijkheid om onderling in contact te komen.

1080x600-tussenafbeelding-groen

Deze dag was ook dé gelegenheid voor de City Deals van de Agenda Stad om zich te presenteren. Met Agenda Stad hebben steden, de rijksoverheid en diverse maatschappelijke partners, zich gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen. Dit doet men door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke transitie­ opgaven. Zo ook de City Deal Klimaatadaptatie. Met dit programma zijn de betrokken overheden, kennisinstellingen en bedrijven aan de slag gegaan om steden klimaatadaptiever te maken.

Nieuwe manier van denken

Klimaatbestendig inrichten, bouwen, wonen en leven vraagt om een omslag in ons denken en doen. Zo vraagt het bijvoorbeeld van overheden om op een andere manier met de inrichting van de openbare ruimte om te gaan. Maar ook burgers kunnen anders omgaan met de klimaatveranderingen, denk aan groene daken of groenere tuinen. Om te komen tot klimaatbestendige steden moeten overheden daarom nog meer met andere partijen optrekken. Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van beleidsmaker tot beheerder, van bestuurder tot bewoner. De partners van een City Deal intensiveren hun onderlinge samenwerking in een open cultuur van leren, experimenteren en innoveren.

Durven investeren

Opvallend is de toenemende aandacht voor groen in combinatie met klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit in de stad. Steeds vaker wordt groen gezien als middel om de veiligheid en leefbaarheid van een stad te vergroten; niet langer is groen alleen een doel op zich. Ook opvallend is dat, zeker in de ogen van een groenprofessional, het af en toe toch nog schrikbarend is hoeveel mensen wel een idee hebben van de baten van groen, maar er eigenlijk nog weinig mee doen. Hoeveel mensen zetten daadwerkelijk de mogelijkheden van stedelijk groen in om concrete doelen te behalen? Te vaak nog wordt er bij navraag wat lacherig gereageerd of met de voeten geschuifeld, om vervolgens toe te geven dat “Als we wat overhouden, zijn we zeker van plan nog wat met groen te doen in onze plannen”. Met andere woorden, niet zelden ontbreekt nog een integrale visie op de rol en waarden van groen in de stad. Het is soms alsof men niet durft, alsof het niet sexy genoeg is om groen een prominente rol te geven in bouwplannen in de stad, of omdat men alleen maar denkt aan kosten in plaats van investeringen.

1080x600-tussenafbeelding-sloot

Workshop

BTL Advies heeft de workshop “Bouwen met Groen” in samenwerking met branchevereniging VHG ontwikkeld. Het is een interactief middel om mensen inzicht te geven in de mogelijkheden van groen met betrekking tot het klimaatbestendiger maken van ons stedelijk gebied. Als eerste wordt een korte toelichting gegeven over de gevolgen van de klimaatveranderingen. Met behulp van een casus worden deelnemers vervolgens gevraagd om na te denken over groene maatregelen. Door het realistische scenario, welke representatief is voor dichtbebouwde gebieden en waarbij mensen met verschillende invalshoeken aan tafel zitten, geeft de workshop aanleiding om vanuit een breed kader na te denken over allerlei bijkomende aspecten. Vanwege een strakke planning op de Dag van de Stad werd de workshop deze keer in een “light”-vorm gegeven. We hebben hierbij ondersteuning gekregen van kwartiermaker Bart Stoffels van de City Deal Klimaatadaptatie en Ronald Loeve, docent bij de Hogeschool van Amsterdam. Ondanks de beknopte versie, werd deze met enthousiasme ontvangen. Langzaam, maar zeker wordt er op deze manier gewerkt aan het concreet vergroenen van onze steden.

Deze blog is ook te vinden op de website van Vitale Groene Stad.

Albert Jan kerssen - 2020
Albert Jan Kerssen

Vestigingsmanager, idverde Advies

T: 06 53 22 34 74
E: albertjan.kerssen@idverde.nl

“Bouwen aan groen door bouwen met groen doen wij op het hoogste niveau.”