• Home
  • Blogs
  • Mimosa: de nieuwe stadsboom van 2025?
idverde Advies
Miriam Spermon
Miriam Spermon

Specialist Beplantingen, idverde Advies
T: 055 312 40 70

14 januari 2019

Mimosa: de nieuwe stadsboom van 2025?

Volgens klimatologen heerst er in grote delen van Nederland over zeven jaar hetzelfde klimaat als rond Bordeaux. Het KNMI heeft vier scenario’s ontwikkeld om de klimaatverandering in beeld te brengen, gebaseerd op luchtstromingspatronen en temperatuurstijging. In het gunstigste geval praten we over 1° C opwarming. In het slechtste geval is het een combinatie van 2° C opwarming, zachtere en nattere winters door de toename van de westenwind en warmere en drogere zomers door toename van de oostenwind.

Gevolgen

De gevolgen van klimaatverandering zijn niet gering voor de beplantingen in Nederland. Er komen grotere temperatuur verschillen tussen de stad en het platteland. Het stadsklimaat is niet alleen warmer, maar ook droger. Al het water wordt immers zo snel mogelijk via verharding afgevoerd naar het rioleringssysteem waardoor de bodem verdroogt. Tegelijk wordt de winter natter, waardoor er wateroverschotten ontstaan in periodes dat planten niet of nauwelijks groeien. De weersomstandigheden worden extremer, grilliger en onvoorspelbaar. De vochtminnende soorten en ecosystemen en de koudminnende soorten krijgen het moeilijk.

Tegenmaatregelen

Simpele maatregelen kunnen nu al eenvoudig worden toegepast binnen omvormingen. Denk maar aan waterbuffers creëren, die in contact staan met plantvakken en groeiplaatsen. En het water laten afstromen naar deze waterbuffers i.p.v. regelrecht naar het riool. Maar ook composteren is waardevol. Hoe meer organische stof, hoe meer water een bodem kan vasthouden en naleveren. Zeven procent is ideaal en dit is makkelijk te realiseren door te mulchen, de grond rondom planten en struiken bedekken met organisch materiaal. Hiervoor hoeft geen straat over de kop. Sterker nog, mulchen kan ook ideaal zijn om onkruid te onderdrukken.

Nieuwe soorten

Hoe vervelend de klimaatverschuiving ook is, het biedt ook kansen voor het toepassen van andere soorten. De verschuiving van het sortiment tot nu toe is gericht op meer zuidelijke en mediterrane soorten. Soorten die nu gangbaar zijn, waren vroeger vorstgevoelig. Droogte tolerantie is een van de kenmerken waar deze planten aan voldoen. Vooral in de kustgebieden kunnen we een nieuw sortiment uitproberen. Maar de basis blijft: kennis van het sortiment is nodig. De juiste plant op de juiste plek blijft een voor-waarde voor het goed functioneren van beplanting.

Daarom hierbij alvast een voorproefje van zo’n mogelijk nieuwe soort. De Mimosa, oftewel de Albizia julibrissin. Vooral de ‘Ombrella’ is een goed toe te passen boom van 6 tot 8 meter hoog met een vaasvormige kroon die 7 tot 10m breed wordt. Plant de boom op lichte klei tot löss in een groenstrook. De bloemen bevinden zich boven op de takken, wat door de overhangende blaadjes een heel sierlijk uiterlijk geeft. Van juni tot augustus bloeien ze roze en worden ze goed bezocht door bijen en vlinders. De boom heeft een oppervlakkig wortelstelsel en verdraagt geen verharding.

Blog - Mimosa 2
Miriam Spermon
Miriam Spermon

Specialist Beplantingen, idverde Advies

T: 055 312 40 70
E: miriam.spermon@idverde.nl

“Verrassend, passend groen.”