Dak- & Gevelgroen
Albert Jan kerssen - 2020
Albert Jan Kerssen

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 53 22 34 74

14 juli 2017

Het onbenutte potentieel van daken

De wens en de noodzaak om onze leefomgeving groener te maken, neemt toe. Mensen worden zich er bewuster van dat groen in de stad niet alleen prettig is, maar ook waarde creëert. En dat de noodzaak er is om onze steden leefbaar te houden, nu en in de toekomst. Tegelijkertijd is ruimte schaars in onze steden. Het is daarom logisch dat we duurzaam gebruikmaken van de ruimte die daken en gevels ons bieden, toch?

1080x600-tussenafbeelding

Bijna een eeuw geleden stelde de beroemde Frans-Zwitserse stedenbouwkundige en architect Le Corbusier zijn Vijf punten van een nieuwe architectuur op. Hierin benoemde hij als tweede punt “Le toit-jardin”: de tuin op het dak; het dak ingericht als buitenruimte. De oorsprong van begroeiingen op dak en gevel gaat verder terug dan Le Corbusier, maar de huidige techniek stamt wel ongeveer uit die tijd. Sindsdien staan ontwikkelingen niet stil. Tot het begin van deze eeuw lag de focus vooral op het verfijnen van de basiskwaliteit van daktuinen. Er zijn standaarden ontwikkeld voor zowel dakbedekkingstechniek als dakbegroeiingstechniek, waarmee een solide basis voor daken is gelegd. De ontwikkeling van de moderne gevelbegroeiing, waar beplanting in speciale systemen aan gevels wordt verwerkt, is recenter van aard. Ook hiermee is inmiddels enkele decennia ervaring en de techniek raakt verder uitontwikkeld.

Is it not against all logic when the upper surface of a whole town remains unused and reserved exclusively for a dialogue between the tiles and the stars? (Le Corbusier, 1887-1965)

Nu de basistechniek op orde is, ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De laatste jaren is het vergroten van het aantal functies van dak- en gevelbegroeiing onder de aandacht gekomen. Voorbeelden daarvan zijn dakmoestuinen, groen-blauwedaken (combinatie van waterberging en groen) en combinaties van PV-systemen met dakbegroeiing.

Men zou dan ook verwachten dat dergelijke ontwikkelingen op grote schaal worden toegepast. We weten al een eeuw dat de schil van een gebouw meer te bieden heeft dan alleen bescherming tegen de natuurlijke elementen. Nu kunnen we ook meerdere functies samenbrengen, waardoor er een nog grotere waarde ontstaat voor de gebouweigenaar, de gebruikers en de omgeving.

Er is een groeiend aantal voorbeelden waarbij opdrachtgever, architect en uitvoerende partijen met een eenduidige visie investeren in duurzame en multifunctionele bouwwerkbegroeiingen. Minimalistisch uitgevoerde groendaken als een “duurzaam behang” maken plaats voor betere en slimmere oplossingen. Als gespecialiseerd adviseur in bouwwerkbegroeiingen, werk ik al jaren aan meer bewustzijn en kennis bij opdrachtgevers en ontwerpers. We kunnen met elkaar zorgen dat we Le Corbusier’s “dialoog met de sterren” (zie citaat) verrijken en een toekomstbestendige, gezonde en prettige leefomgeving creëren. Tenzij je liever als klimaatscepticus de opwarming van de aarde een Chinees verzinsel noemt en je terugtrekt uit een akkoord met 194 andere landen.

Albert Jan kerssen - 2020
Albert Jan Kerssen

Vestigingsmanager, idverde Advies

T: 06 53 22 34 74
E: albertjan.kerssen@idverde.nl

“Bouwen aan groen door bouwen met groen doen wij op het hoogste niveau.”