• Home
  • Blogs
  • Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak…
Groenbeleid & Strategie
Wilco van Heerewaarden 244x244
Wilco van Heerewaarden

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 23 51 93 37

23 oktober 2017

Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak…

Beheer is booming! En jawel, volgens mij is de transitie in de openbare ruimte ingezet. Ik zie en hoor het van klanten, collega’s en in de media. Maatschappelijke thema’s staan bovenaan de agenda in de openbare ruimte. We hebben het, juist nu, over een gezonde en groene woonomgeving, klimaatadaptatie en biodiversiteit. De rol van de beheerder verandert. Hij wordt door sommigen zelfs de nieuwe ontwerper genoemd en praat inmiddels over beleving en bewonerstevredenheid in plaats van over kwaliteitsniveaus en eindbeelden. Toch gaat de verandering naar mijn mening niet snel genoeg. Als we onze openbare ruimte echt willen afstemmen op waar onze maatschappij nu om vraagt moeten we meer snelheid maken. Anders komen we morgen met de oplossingen voor de problemen van vandaag.

Beheerder aan het stuur

Is de verandering dan niet positief? Jazeker wel. Eindelijk ontstaan kansen voor de beheerder om eerder aan tafel te zitten bij ruimtelijke ingrepen. Bij discussies over een nieuwe strategie voor de openbare ruimte wordt hij actief betrokken. Ik zie nieuwe verbindingen ontstaan tussen beheerders, welzijnsmedewerkers en politiek. Het takenpakket van de beheerder verbreedt en er zijn veel nieuwe inhoudelijke uitdagingen. De beheerder is niet alleen bezig met het (dagelijks) onderhoud, maar zit echt aan het stuur. De beheerder bepaalt hoe onze buitenruimte wordt ingericht en afgestemd op iedereen die daarin woont, werkt en leeft.

1080x600-tussenafbeelding-daken

Gas geven

Tegelijk ben ik ook bezorgd. Ik zie een verandering, maar de transitie gaat te traag. Nog steeds is er in de openbare ruimte te weinig budget voor een echte kwaliteitsverbetering in inrichting en beheer. Laat staan dat er al voldoende wordt geïnvesteerd in het verhogen van andere (maatschappelijke) waarden. Bijvoorbeeld met een andere visie op verkeer en mobiliteit: ruim baan voor iedereen die zich te voet, op de fiets of al sportend voortbeweegt in de openbare ruimte, met of zonder beperking. Maar ook in de bouwsector: met natuurinclusief bouwen bedoelen we niet alleen homogene Sedumdaken, maar echt gevarieerde, biodiverse en gradiëntrijke groenblauwe daken. En laten we nu echt snel werk maken van groen in de stad: met gewoon véél meer vierkante meters, en groot en duurzaam plantmateriaal. Dat voegt pas echt waarde toe.

Ondanks alle verbeteringen in aanbestedingen blijft de verandering ook bij marktpartijen nog achter. Nog steeds gaan veel contracten in de openbare ruimte voor een enorm scherpe prijs in uitvoering, ondanks alle goede voornemens vooraf. Niet alleen de overheid, maar ook de markt is aan zet om vaart te maken met een andere benadering van het werk. Aandacht voor kwaliteit in uitvoering, maar ook in communicatie en organisatie. Dit vraagt om mensen die van kader tot uitvoering met een open vizier hun werk doen en meedenken in de belangen van de klant en diens klant (wij allemaal als eindgebruiker van de openbare ruimte). Juist deze meedenkende rol met onze klanten maakt ons werk als beheerder toch uitdagend en plezierig?

1080x600-tussenafbeelding-wandelpad

Klaar voor de toekomst

We moeten ook snelheid maken vanwege het enorme tempo waarmee onze maatschappij zich ontwikkeld. Mensen worden mondiger, willen meedenken en vinden “wat” van “van alles” voor hun eigen deur. Onze ouderen worden nu geconfronteerd met veranderingen in de zorg en hebben nu een grote behoefte aan een toegankelijke openbare ruimte dicht bij huis. En ieder jaar opnieuw breken we records met onze extremen in weer en klimaat. We moeten dus nu doorpakken en snelheid maken door kennis te delen, te innoveren en maatregelen met een grote impact te realiseren. Juist door onze expertkennis van langetermijneffecten kunnen we anderen overtuigen. We moeten de transitie versnellen en niet proberen te voorkomen dat we onze vertrouwde omgeving verliezen. Alleen dan is onze openbare ruimte klaar voor nu (en de toekomst)!

Wilco van Heerewaarden 244x244
Wilco van Heerewaarden

Vestigingsmanager, idverde Advies

T: 06 23 51 93 37
E: wilco.v.heerewaarden@idverde.nl

“Mijn missie is zowel klanten als collega’s inspireren: GROEN laat jou en je project groeien!”