idverde Advies
Jannie Vos
Jannie Vos

Vestigingsmanager, idverde Advies
T: 06 82 94 80 44

05 februari 2020

Win-win door groen

De meerwaarde van groen kennen we eigenlijk allemaal wel. Toch zijn het vaak andere belangen die de voorkeur krijgen en ervoor zorgen dat onze omgeving eerder verder versteent dan groener wordt. Eigenlijk vinden we een groene voortuin ook mooier dan stenen, maar toch is het vaak het gemak wat mensen doet besluiten toch te verstenen.

Ook de agrariër weet dat de ecologie van de bodem veel waard is, maar toch wordt er gevreesd voor inkomensverlies bij het horen van ‘natuurinclusieve’ landbouw. En als klap op de vuurpijl zijn de economische belangen vaak grote drijfveren, zeker bij politici, om te asfalteren, te verstenen en de druk op het groen verder op te voeren.

De vele voordelen van een groene omgeving

Maar het hoeft helemaal niet te bijten. Integendeel; het is veelal een kwestie van het bewust worden van het belang van groen én de vele meerwaarde te zien en te begrijpen. De meerwaarde is immers enorm. Niet alleen is meer en ‘slim’ groen cruciaal om de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen, maar ook is het erg belangrijk voor de verbetering van de volksgezondheid. En zeker met de huidige klimaatsituatie is meer groen dé oplossing voor veel problemen. Het klimaat verandert, dat is een feit en dus ontkomen we er niet aan om ons hierop aan te passen; de klimaatadaptatie. Planten vangen immers CO₂ op. Meer groen in stedelijk gebied voorkomt hittestress en verbetert de waterhuishouding. Slim omgaan met groen in het buitengebied en natuurgebieden is eveneens goed voor de waterhuishouding. Goed voor zowel de droogteperiodes als de natte periodes. En last but not least, een groene omgeving maakt Limburg aantrekkelijker als vestigingsklimaat voor zowel inwoners als bedrijven. Het nodigt uit om te recreëren en te bewegen, wat weer goed is voor de gezondheid. Groen is dus ook goed voor onze economie!

Een groene toekomst

Het is voor mij een uitdaging om niet alleen partijen bewust te maken van de meerwaarde van groen maar om ook de slimme combinaties te vinden én daadwerkelijk tot realisatie te komen. Met een integrale blik en met oog voor de verschillende belangen ga ik graag op zoek naar de win-win oplossingen, mét breed commitment.

Wat ik interessant vind aan BTL Advies, is dat er een veelzijdigheid aan expertise aanwezig is waarmee van A tot Z, bij grote en kleine, simpele en complexe projecten een bijdrage geleverd kan worden aan de vergroeningsopgave. En dit begint bij het dusdanig opstellen van plannen dat ze ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn, en niet alleen leuk klinken. Wat ik daarnaast erg prettig vind, is de expertise binnen BTL om specifieke berekeningen uit te kunnen voeren in relatie tot biodiversiteit en CO₂-opslag, en de zeer specifieke plantenkennis waarmee optimale oplossingen aangereikt kunnen worden. Zo kunnen de opgaves gekwantificeerd én gekwalificeerd worden.

Mijn persoonlijke missie

Na mijn ervaringen binnen enerzijds maatschappelijke organisaties en anderzijds als bestuurlijk adviseur bij de Provincie Limburg, ben ik sinds begin januari van dit jaar gestart als vestigingsmanager van BTL Advies Limburg. Het is mijn persoonlijke missie om samen met het team van gedreven professionals het bedrijf nog beter te positioneren als dé betrouwbare en professionele organisatie die daadwerkelijk bijdraagt aan het groener maken van onze maatschappij.

Brochure idverde Advies

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Advies u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_advies-voor-groener-leven@2x
Jannie Vos
Jannie Vos

Vestigingsmanager, idverde Advies

T: 06 82 94 80 44
E: jannie.vos@idverde.nl

“Gezamenlijk met een team van professionals werken aan de vergroening van onze maatschappij, daar ga ik voor!”