CirQleaves

Een multifunctionele toekomstbestendige groenoplossing: CirQleaves!

Het groeiend stikstofprobleem, verlies van biodiversiteit en de gevolgen van de klimaatverandering vragen om duurzame oplossingen. Met CirQleaves biedt idverde NL een multifunctionele toekomstbestendige groenoplossing. CirQleaves verbetert de luchtkwaliteit en biodiversiteit in een gebied. De kracht zit hem in de combinatie van oplossingen die op elke geplante hectare de effecten van klimaatverandering tegengaat.

Onze belofte

Bij idverde benutten we elke kans om klimaatverandering en verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen. Onze 10 Duurzame Doelstellingen kenmerken onze bedrijfscultuur: wij nemen een voorbeeldpositie in en zijn toonaangevend in ons werk. Onder andere met CirQleaves geven wij handen en voeten aan doelstellingen 6 en 8.

infographic_03

Wat is CirQleaves?

CirQleaves is ontwikkeld door groen- en bodemspecialisten van idverde Advies en Den Ouden Groep. Het is een coulisse van afwisselend bomen en struiken. Deze zijn geselecteerd op hun unieke eigenschappen om maximaal CO2 en stikstof af te vangen, wat de luchtkwaliteit ten goede komt. Door de keuze voor veel soorten en specifiek beheer wordt ook de biodiversiteit vergroot. Het natuurcompost en de biochar uit eigen snoeiafval die wij toepassen binnen een CirQleaves maakt tenslotte de cirkel rond.

Circulair werken

CirQleaves maakt gebruik van biochar. Deze houtskoolachtige bodemverbeteraar speelt een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering. Het houdt namelijk CO2 uit de atmosfeer vast en slaat deze op in de bodem. De gebruikte biochar wordt ‘in huis ontwikkeld’ door Den Ouden Groep en wordt gewonnen uit het CirQLeaves-plangebied. Dankzij deze wijze van circulair werken is er altijd rijke natuurcompost in de bodem aanwezig en kunnen gewenste ecosysteemdiensten in het gebied ontstaan.

Boomkeuzematrix

Met behulp van onze boomkeuzematrix bepalen we voor elk plangebied welke boom- en struiksoorten geschikt zijn. Onze boomspecialisten kijken bijvoorbeeld welke bomen eens in de zoveel tijd teruggezet kunnen worden. Dit is nodig om windcorridors in het gebied te realiseren en optimale groeiomstandigheden te creëren. Onze landschapsarchitecten en ecologen zorgen voor een doordachte inpassing van de nieuwe beplanting in het landschap met behulp van afwisselende vakken en beplantingstypen. Zo draagt de soortkeuze bij aan het lokale klimaat, het landschap waarin ze worden geplaatst, de grondslag en de grondwaterstand.

CirQleaves-gebieden zijn interessant voor bedrijven of organisaties die hun CO2-voetafdruk willen verkleinen.

Waarom CirQleaves?

  • Bevordert biodiversiteit
  • Werkt luchtzuiverend en bergt water
  • Circulaire oplossing
  • Vermindert CO2-voetafdruk
  • Levert beheervoordeel op
  • Verschillende pakketten, dus altijd een CirQleaves-gebied naar wens

Wat kan idverde NL voor jouw betekenen?

Groen is natuurlijk en levert meerwaarde voor de leefomgeving in ieder seizoen. idverde NL is zich als geen ander bewust van deze waarde. Waar Nederland steeds meer versteent en verstedelijkt, wint groen met de dag aan waarde. Wij zorgen voor de juiste balans in stadskernen, woonwijken, dorpen, buitengebieden en op bedrijventerreinen. Een natuurlijk evenwicht tussen esthetisch en functioneel, duurzaam en pragmatisch. Groener leven!

Als landelijke partij heeft idverde NL jarenlange ervaring met de meest uiteenlopende projecten, van daktuinen tot grote terreininrichtingswerken. Onze medewerkers maken het verschil. Wij werken met goed opgeleide vakmensen, die passie hebben voor hun werk. Daarnaast beschikken wij over hoogwaardige kennis, creativiteit en een modern machinepark voor specialistisch werk. Het resultaat? Groene oplossingen met impact, zoals CirQleaves, die bijdragen aan een groene en gezonde toekomst voor iedereen.

Wat kan Den Ouden voor je doen?

Duurzaam groeien begint bij Den Ouden Groep. Een duurzame leefomgeving is sterk afhankelijk van de bodem. Onze doelstelling is dan ook om een gezonde en vruchtbare bodem te realiseren. Onze producten en innovaties zijn gericht op het behalen van deze doelstelling.

Den Ouden Groep doet dat onder andere met het landelijk innemen en verwerken van groene reststromen, zoals blad, gras en hout. Met deze reststromen produceren we hoogwaardige producten. Denk aan compost, houtvezels en bodemverbeteraars die we toepassen binnen CirQleaves. Daarnaast beschikken we over kennis en praktijkervaring met het herstellen van de bodembiologie. Met de ontwikkeling van nuttige bodemschimmels, bodembacteriën en plantaardige meststoffen, stimuleren we bodemleven en maken we planten weerbaar.

Onze kennis blijft niet beperkt tot enkel organische grondstoffen en groenrecycling. We zijn ook actief binnen diverse andere vakgebieden, zoals grond-, weg- en waterbouw en gebiedsontwikkeling. Door deze brede activiteiten ontstaat kruisbestuiving tussen de diverse disciplines. Dit is een voedingsbron voor circulaire oplossingen en biedt mogelijkheden voor een brede toepassing van CirQleaves.

CirQleaves Productblad

Download brochure
CirQLeaves - situatieschets