• Home
  • Masterclass i-Tree

Masterclass i-Tree

Tom Verstraten
Tom Verstraten

Boomtechnisch Adviseur, idverde Bomendienst
T: 055 599 94 44

Voor een toekomstbestendig en veerkrachtig bomenbestand

Bomen zijn onmisbaar en geven waarde aan onze omgeving. Ze vervullen veel waardevolle functies zoals het verbeteren van de luchtkwaliteit, het vergroten van de (bio)diversiteit en ze zijn belangrijk voor de waterhuishouding in steden en dorpen. Daarnaast zijn bomen essentieel voor een gezond leefklimaat en verfraaien ze ook het straatbeeld. Voor boombeheerders is het vaak moeilijk in te schatten wat de exacte waarde is van individuele bomen of het gehele bomenbestand. Door gebruik te maken van i-Tree is dat verleden tijd en is voor elke boom te bepalen wat de baten zijn, nu en in de toekomst!

Wat is i-Tree?

Het softwareprogramma i-Tree berekent de waarde van uw bomen. De resultaten uit i-Tree geven een kapstok om met beleid, beheer en ontwerp gericht te sturen op groene baten van bomen. Dit kan op boomniveau maar het berekenen kan even goed op park- of wijkniveau. Verschillende baten kunnen geconcretiseerd worden. Zo kan er bijvoorbeeld worden berekend hoeveel water een boom vasthoudt en de mate waarin een boom de luchtkwaliteit verbeterd.

Wij nodigen u van harte uit voor de Masterclass i-Tree

Tijdens de masterclass gaat u, onder begeleiding van Tom Verstraten, Technisch Adviseur i-Tree bij idverde Bomendienst, met het softwareprogramma i-Tree berekenen wat de waarde van uw huidige bomenbestand is. De resultaten uit i-Tree geven een kapstok om met beleid, beheer en ontwerp gericht te sturen op groene baten van bomen.

Ter voorbereiding op de masterclass zullen wij contact met u opnemen om af te stemmen wat uw vragen zijn en wat u wilt bereiken met deze masterclass. Tijdens de masterclass krijgt u 1 op 1 begeleiding van Tom Verstraten. De locatie, datum en tijdstip worden in onderling overleg met u vastgelegd. Dit kan u op op kantoor zijn, bij idverde Bomendienst in Apeldoorn, bij één van de andere vestigingen van idverde NL of andere locaties naar wens. De kosten voor de masterclass bedragen €1.600,00

Tijdens de masterclass komt de gezondheid van uw bomenbestand ter sprake. Vanzelfsprekend houden wij ook rekening met uw gezondheid. Daarom volgen wij de richtlijnen van het RIVM rondom het coronavirus en zorgen wij ervoor dat er op een veilige manier kan worden deelgenomen aan de masterclass.

Meld u zich aan voor de Masterclass i-Tree

Wat kunt u van onze masterclass verwachten?

  • 1 op 1 begeleiding van een topexpert
  • Meer inzicht in uw bomenbestand en -beheer
  • Datum, tijdstip en locatie naar wens
  • Grafische weergave van uw analyse
  • Antwoord op uw vragen over uw bomenbeleid
  • Handvatten voor een veerkrachtig bomenbestand

Heeft u vragen over onze masterclass of i-Tree?

Tom Verstraten
Tom Verstraten

Boomtechnisch Adviseur, idverde Bomendienst
T: 055 599 94 44

Rapportage i-Tree

Bent u benieuwd naar de eerste resultaten van i-Tree? Download dan de rapportage 'De baten van bomen, resultaten van i-Tree Eco in Nederland'

Download brochure
mockuper (4)