Nieuws
Suzanne 240 x 240
Suzanne Klerkx

Medewerker Marketing en Communicatie, idverde Nederland
T: +31 411 62 20 36

17 oktober 2022

Bewustwordingscampagne: Voorkom de verspreiding van invasieve exoten!

De aanwezigheid van invasieve exoten in onze buitenruimte is onmiskenbaar: waar je ook loopt of rijdt, grote kans dat je verschillende soorten (misschien onbewust) tijdens jouw route passeert. Zo ook in de gemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard. Met een bewustwordingscampagne voorkomen we samen verdere verspreiding.

Invasieve exoten zijn planten, dieren en micro-organismen (zoals bacteriën) die van nature niet in een bepaald gebied voorkomen én zich daar snel vermeerderen. Door de snelle vermeerdering verdringen zij Nederlandse soorten, met biodiversiteitsverlies tot gevolg, of beschadigen zij eigendommen zoals wegen of dijklichamen. Hierom verdienen invasieve exoten de aandacht.

Subsidie voor bijeenkomsten en beleidsplan

De drie gemeenten hebben subsidie toegewezen gekregen voor een project in het kader van de subsidieregeling ‘Natuur – Samenwerking bestrijding invasieve exoten’ van Provincie Noord-Brabant. Met dit project maken we bewoners en organisaties bewuster van de aanwezigheid van invasieve exoten en van wat ze kunnen doen in de aanpak van deze soorten. We zetten bewustwording in als middel om ons hoofddoel te bereiken: het voorkomen van verdere verspreiding van invasieve exoten.

idverde Advies, vestiging ’s-Hertogenbosch is gevraagd om het project te coördineren. ‘’Momenteel is het project in volle gang,’’ vertelt Kimberly Hofstede (Adviseur Omgevingsbeheer bij idverde Advies). ‘’We hebben de gemeenten geholpen bij het aanvragen van de subsidie bij provincie Noord-Brabant door het Projectplan voor hen te schrijven. Vervolgens hebben we een online StoryMap (projectwebsite) gemaakt. Inwoners en organisaties kunnen daarop achtergrondinformatie vinden over invasieve exoten en het project. Ook gebruiken we de StoryMap na projectafronding om conclusies terug te koppelen.

Daarnaast zijn drie informatiebijeenkomsten en een werkdag georganiseerd om het exotenthema onder de aandacht te brengen. De bijeenkomsten zijn interactief en waardevol voor zowel de bezoeker als de gemeenten zelf. Naast het geven van informatie en de mogelijkheid om vragen te stellen aan experts, vragen wij ook aan de bezoekers wat zij verwachten van de gemeenten op exotengebied.

Tot slot stellen we een rapportage op waarin het gemeentelijk beleid op papier is gezet. Kern van dit beleid is het besef dat het locatieafhankelijk is of een soort daar wordt bestreden (lokaal uitgeroeid) of beheerst (verdere verspreiding voorkomen). Het rapport sluit af met een communicatiestrategie voor de komende jaren. Deze is opgesteld vanuit de input die tijdens de bijeenkomsten is opgehaald.”

Zeven soorten vanuit Europees en Provinciaal beleid

Samen met Platform Invasieve Exoten heeft Provincie Noord-Brabant zeven soorten aangemerkt als Brabantse zorgsoort. De zeven zorgsoorten zijn meegenomen in de bewustwordingscampagne.

De reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, zijdeplant en hemelboom staan op de Unielijst invasieve exoten. Hierdoor geldt een handelsverbod én zijn terreineigenaren verplicht de soorten op eigen terrein te beheersen zodat verdere verspreiding wordt voorkomen. De Aziatische duizendknopen (m.u.v. Afghaanse duizendknoop), de trosbosbes en populaties woekerende tuin- en overige cultuurplanten, waaronder de fluweelboom, staan niet op de Unielijst. Hierdoor geldt (m.u.v. de duizendknopen) geen handelsverbod en zijn terreineigenaren niet verplicht om de soorten te beheersen. De Provincie pakt een faciliterende rol in het voorkomen van verdere verspreiding van deze soorten. De drie gemeenten sluiten hier met dit project op aan door ook over deze soorten bewustwording te creëren en aandacht voor het voorkomen van verspreiding te vragen.

Wilt u in uw gemeente ook een bewustwordingscampagne opzetten om verdere verspreiding van invasieve exoten te voorkomen? Of heeft u andere vragen over de aanpak van invasieve exoten soorten? Neem gerust contact op met onze collega’s van idverde Advies!

Aziatische Duizendknoop
Reuzenberenklauw
Reuzenbalsemien
Hemelboom
Suzanne 240 x 240
Suzanne Klerkx

Medewerker Marketing en Communicatie, idverde Nederland

T: +31 411 62 20 36
E: suzanne.klerkx@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws

idverde maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies en het gebruik van persoonsgegevens door idverde vind je hier.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan ook deze instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen