Nieuws
Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies
T: 06 12 29 18 22

22 juni 2020

Bijzondere waarnemingen tijdens veldwerk

Onze adviseurs Ecologie zijn op dit moment extra veel buiten te zien. Dit is namelijk de periode waarin veel veldwerk wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan vleermuisonderzoeken, biodiversiteitsonderzoeken en onderzoeken naar vogels en andere beschermde diersoorten. Een intensieve periode voor onze adviseurs, waarin ze verschillende bijzondere waarnemingen doen! Wij lichten er twee voor jullie uit.

Steenmarter

Momenteel zijn we druk bezig met de vleermuisonderzoeken en tijdens het onderzoek in Limburg is een steenmarter waargenomen. De steenmarter is waargenomen in een gat in het gebouw. Omdat het gebouw momenteel in vervallen staat is zijn dit soort gebouwen een geschikte verblijfplaats voor een steenmarter. Uit het vleermuisonderzoeken is verder nog een zomerverblijfplaats van grootoorvleermuis aangetroffen. De opdrachtgever wil een aantal gebouwen slopen, dus als op deze locaties steenmarter, vleermuizen en/of andere beschermde soorten zijn aangetroffen dan dient mogelijk een ontheffing Wet natuurbescherming worden aangevraagd of moet een aangepaste werkwijze worden uitgevoerd tijdens de sloopwerkzaamheden.

Vleermuizen

Veel van ons huidige veldwerk bestaat uit vleermuisonderzoeken. Opdrachtgevers vragen onze expertise omdat zij een pand willen slopen, renoveren, bouwen of bomen willen kapen. Voorafgaand doen wij altijd een verkennend onderzoek. Mochten wij verblijfplaatsen van vleermuizen niet kunnen uitsluiten dan adviseren wij aanvullend onderzoek naar verblijfplaatsen. Het vernietiging en/of verstoren van verblijfplaatsen van vleermuizen of van vleermuizen zelf volgens de Wet natuurbescherming strafbaar.

Al verschillende keren treffen wij verblijfplaatsen van vleermuizen aan. Zo werd tijdens 1 van onze vele vleermuisonderzoeken in 2020 een kraamverblijfplaats van gewone dwergvleermuizen aangetroffen. Kraamverblijfplaatsen zijn redelijk uniek omdat vleermuizen aan een kraamverblijfplaats de nodige eisen stellen. Zo moet de spouwmuur waar de exemplaren verblijven een stabiel klimaat hebben. Dit is nodig omdat de jongen van de vleermuizen op deze locatie grootgebracht worden. In dit geval gaat het om een kraamverblijfplaats van minimaal 80 exemplaren.

Wanneer verblijfplaatsen van vleermuizen worden aangetroffen wordt dit tijdens het onderzoek nog teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Bij het afronden van het onderzoek wordt een advies uitgebracht wat eventuele vervolgstappen zijn. Als verblijfplaatsen zijn aangetroffen, wordt een ontheffing aangevraagd en wordt bij het verkrijgen van de ontheffing de ecologische begeleiding uitgevoerd. In heel veel gevallen houdt dit in dat wij tijdelijke mitigatiemaatregelen uitvoeren in de vorm van kasten plaatsen en wordt een week voorafgaand onder ecologische begeleiding het pand ongeschikt gemaakt voor vleermuizen. Op deze manier assisteren wij de opdrachtgever bij een groot deel van de werkzaamheden.

Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies

T: 06 12 29 18 22
E: arjan.schoenmakers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws