Nieuws
Ben Groenen
Ben Groenen

Adviseur Omgevingsbeheer, idverde Advies
T: 073 205 11 00

18 februari 2021

De Groenzoom in 2020

Ieder jaar kijken we hoe het met de Groenzoom gaat. Enerzijds onderzoeken we hoe het met de natuur gaat. Welke soorten komen in het gebied voor? En gaat het goed met deze soorten? Anderzijds willen we weten hoe bezoekers de Groenzoom ervaren, onder andere via de afgelopen jaar uitgevoerde enquête.

Jaarlijks brengen we onze bevindingen samen in het jaarverslag, dat we aanbieden aan de gemeenten. Daarnaast maken we geheel onderstaand de infographic. Deze geeft onze bevindingen weer waarmee de ontwikkeling van De Groenzoom afgelopen jaren zichtbaar is.

Recreatie

In maart begonnen de coronamaatregelen en mochten we geen natuurwandelingen meer geven. Toch trokken mensen er massaal op uit om van de natuur te genieten en is het maanden later nog steeds druk in De Groenzoom. Wandelen, hardlopen, fietsen en skeeleren. Vooral gezinnen komen graag in De Groenzoom.

Het is lastig te zeggen of de toegenomen recreatiedruk ook invloed heeft gehad op de natuur. Door de vele wandel- en fietspaden in het gebied is er kans op grotere verstoring, maar we weten niet of dat dit jaar erger was dan voorheen.

Flora en Fauna

We zien de diversiteit in het gebied toenemen. In 2020 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de vegetatie. De soortenrijkdom groeit geleidelijk. Door specifieke acties zoals het uitstrooien van maaisel met zaden elders in het gebied proberen we de verspreiding van soorten te vergroten. Ook de diversiteit van vlinders neemt nog steeds toe. De weidevogels hadden het in 2020 met name door het droge voorjaar moeilijk.

Bezoek De Groenzoom

Uiteindelijk is het belangrijk dat u kunt genieten van het gebied. Wij zijn dan ook zeer blij dat het bezoek aan het gebied gemiddeld is beoordeeld met een 8.2 (220 respondenten). Dank voor deze waardering, dat motiveert ons ook in 2021 samen met de omgeving De Groenzoom verder te ontwikkelen.

Over De Groenzoom

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare dat ligt in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en wordt ten noorden begrensd door Zoetermeer-Rokkeveen. De Groenzoom heeft het open karakter van een Hollandse polder met veel afwisseling van water, rietlanden, graslanden en kenmerkende houten landhekken. Beheercombinatie De Groenzoom bestaat uit idverde Realisatie en Groenaannemingsbedrijf Punt. idverde Advies verzorgt namens de beheercombinatie de ecologische begeleiding.

201115_Infographic_2020
Ben Groenen
Ben Groenen

Adviseur Omgevingsbeheer, idverde Advies

T: 073 205 11 00
E: ben.groenen@idverde.nl

“Samen met collega’s en betrokkenen gaan voor een aantrekkelijke groene buitenruimte.”

Laatste nieuws

Meer nieuws