Nieuws
©Floriade 2022
16 oktober 2018

Dynamisch ontwerpen aan de Floriade 2022

De Floriade 2022 staat volledig in het teken van het thema ‘Growing Green Cities’; de ontwikkeling van de stad van de toekomst. Tijdens de zevende editie wordt het Floriadeterrein nabij het centrum van Almere omgetoverd tot een proeftuin voor innovatieve ideeën met betrekking tot een gezonde, voedende, duurzame en inclusieve stad. Het ontwerpteam van de gemeente Almere maakt van deze ambities concrete plannen. Landschapsarchitect Peter van Oosten maakt namens BTL Advies gedurende een half jaar onderdeel uit van dit team en licht een tipje van de sluier op.

Het ontwerp voor de Floriade is als een kleed over het bestaande landschap gedrapeerd. Een deel van het Weerwater en diens oever, het Weerwatereiland en het eiland Utopia vallen binnen de zomen van dit gebied. “Aan de basis van het plan ligt een rigide raster dat het plangebied opdeelt in kavels van 32 bij 50 meter. Langs de binnengrens van deze kavels ligt een groene zone van vier meter breed. De zones vormen gezamenlijk het ‘arboretum’: een fysieke en op alfabet gesorteerde bomenlijst. Het sterke patroon van dit geheel wordt doorbroken door vele bestaande landschapselementen zoals watergangen, boomgroepen en solitairen die in het plan zijn opgenomen”, vertelt Van Oosten.

Steden over de gehele wereld werken samen om invulling aan de kavels te geven en zo ook een basis te leggen voor de woonwijk die na de expo wordt doorontwikkeld. De ambities die de steden hebben op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling vormen een verbindende factor.

©Floriade 2022
©Floriade 2022

Ambities

Van Oosten houdt hij zich met name bezig met de vormgeving en materialisering van de vele kunstwerken die de expo en daaruit ontwikkelde woonwijk plaats zal bieden. “Een unieke en leerzame uitdaging”, vertelt Van Oosten enthousiast. “Creativiteit speelt een belangrijke rol binnen het nastreven van de hoge ambities die uit het toekomstgerichte karakter van de Floriade volgen. Het is een constante zoektocht naar mogelijkheden om die ambities overeind te houden binnen het ontwerpen van een realistisch plan. En dat alles binnen de hoge dynamiek van een dergelijk ontwerpproces.”

Hoe kun je mindervaliden binnen het gehele plan faciliteren? En hoe kun je binnen een gesteld budget toch invulling geven aan de wens om middels innovatieve constructies bij te dragen aan vergroening? Dit zijn uitdagingen waar Van Oosten zich dagelijks mee bezig houdt.  “De zogenaamde Beverbrug is een sprekend voorbeeld van een opgave waarin veel ambities van de gemeente Almere samenkomen”, zegt Van Oosten. “Al snel bleek dat de brug, die onderdeel vormt van de noordelijke begrenzing van het projectgebied, samenvalt met een beverburcht aan de oevers van het Weerwater”.

Ecologisch waardevolle projecten krijgen voorrang op nieuwe ontwikkelingen en dus moest er gezocht worden naar een alternatief. “Er is besloten om de brug met een bochtstraal van 25 meter om de beverburcht heen te buigen. Dit om verstoring te beperken. Deze ingreep bood tevens de benodigde dek-lengte om een doorvaarhoogte van 2,5 meter te kunnen realiseren, waarbij een rolstoelvriendelijk stijgingspercentage kon worden behouden en de aanlanding minimale aanpassingen vereiste.”

Op deze manier vormen slimme groene oplossingen de basis voor de Floriade 2022. Het projectteam heeft nog een hoop te doen, maar Van Oosten kan niet wachten tot het zo ver is: “Ik kijk uit naar het moment dat ik hier over 4 jaar rondloop samen met duizenden Floriadebezoekers!”

Groene Linten

Naast de bijdrage aan het ontwerpteam van de Floriade is BTL ook betrokken bij de invulling van de zogenaamde ‘Groene Linten’; denkbeeldige linten richting de Floriade die groene initiatieven verbinden.

Meer informatie over de Floriade 2022 is te vinden op deze website.

©Floriade 2022

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws