Nieuws
Roeland Pullen Tijdelijk
ing. Roeland Pullen

Adviseur Dak- en Gevelgroen, idverde Realisatie
T: 06 51 42 42 13

10 oktober 2017

Een gedegen fundament

Daktuinen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze steden. De vele voordelen die deze tuinen op hoogte bieden aan gebouwen, mensen, dieren en het stedelijk klimaat worden steeds meer ingezien door overheden, architecten, vastgoedontwikkelaars en -eigenaren. Bij vrijwel ieder nieuwbouwproject wordt tegenwoordig overwogen of er geen begroeiing op of tegen het gebouw aangebracht kan worden. Redenen zijn vooral waterbuffering, extra leefruimte creëren, isolatiewaarde verhogen of zelfs een heel gebouw of parkeerplaats uit het zicht onttrekken. De verwachting is dan ook dat de aanleg van daktuinen, die tevens ook technisch steeds complexer worden, de komende jaren fors gaat toenemen.

Groendak bij Harrie Arendsen, gerealiseerd door BTL Realisatie, vestiging Hengelo (Afbeelding © Harrie Arendsen)
Groendak bij Harrie Arendsen, gerealiseerd door BTL Realisatie, vestiging Hengelo (Afbeelding © Harrie Arendsen)

Bij de aanleg en het onderhoud van daktuinen is technische kennis nodig van zowel bouwkundige dakdetaillering, gevelaansluitingen, dakbedekkingsconstructies, waterhuishouding, irrigatietechniek, groendakopbouw en niet te vergeten de beplanting zelf. Bij het ontwerp en de technische uitdetaillering van het gebouw dient gelijk rekening gehouden te worden met de te plaatsen daktuin. Het is van belang om hierbij de randvoorwaarden van het daktuinontwerp en mogelijke overige eisen, zoals tegenwoordig extra waterbuffering, technisch goed af te stemmen op het bouwkundig ontwerp. De afgelopen 15 jaar heeft BTL deze kennis met haar werkmaatschappijen BTL Advies en BTL Realisatie en in samenwerking met partnerbedrijven volop opgedaan en zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Problemen

Wanneer wij pas laat bij de uitvoering worden betrokken kom ik in de praktijk met enige regelmaat diverse ‘problemen’ tegen. Veel voorkomend is dat: het onderliggende dak onvoldoende berekend is op het gewicht van de daktuin, de dakbedekkingsconstructie niet afgestemd is op de daktuinopbouw, er sprake is van te lage opstandhoogten bij de gevelaansluitingen, er geen of te weinig afschot in de onderconstructie is aangebracht of dat er planten omschreven zijn die naar alle waarschijnlijk niet zullen groeien in de beschreven groeilocaties. Het is achteraf omslachtig om deze problemen op te lossen en veelal leidt dit tot meerwerk of moet het beoogde eindbeeld van de daktuin van de architect bijgesteld worden.

Vroegtijdig kennis inschakelen

Gelet op de toenemende complexiteit en hoge faalkosten indien het ‘fout’ gaat tijdens of na de aanleg van een daktuin (denk aan lekkages, erosie, wegkwijnende beplanting of hoge onderhoudskosten) is het dus van belang om tijdig een specialistische partij bij de planvorming en realisatie van daktuinen te betrekken. BTL is dan ook met enige regelmatig vroegtijdig betrokken bij de planvorming en technische uitwerking van daktuinen of ruimschoots in beeld voorafgaand aan de uitvoering. Zo kunnen wij vroegtijdig oplossingen, verbeteringen en kostenbesparende maatregelen voorstellen en deze uiteindelijk realiseren.

Enkele mooie voorbeelden van daktuinprojecten die wij reeds aangelegd hebben, momenteel aan het aanleggen zijn of waar wij binnenkort mee gaan starten zijn:

Daktuin Westwand
Kaatsheuvel (2015)
Daktuin Winkelcentrum Boulevard Zuid
Eindhoven (2016)
Daktuin Gershwin Brothers
Amsterdam (2017)
Aanleg Daktuin Gershwin Brother november 2017
Roeland Pullen Tijdelijk
Roeland Pullen

Adviseur Dak- en Gevelgroen, idverde Realisatie

T: 06 51 42 42 13
E: roeland.pullen@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws