Nieuws
Ben Groenen
Ben Groenen

Adviseur Omgevingsbeheer, idverde Advies
T: 073 205 11 00

11 januari 2018

De Groenzoom: voor en door bewoners

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. In juni 2016 is het gebied op feestelijke wijze geopend en officieel opengesteld voor recreanten. Beheercombinatie De Groenzoom (Groenaannemingsbedrijf Punt en BTL Realisatie) beheert, onderhoudt en ontwikkelt De Groenzoom sinds 2016. Het beheer vindt plaats op basis van een plan waarin verschillende te behalen natuurdoeltypen en doelsoorten zijn vastgesteld. Ook het stimuleren van lokale betrokkenheid is een doelstelling.

We willen omwonenden informeren en enthousiasmeren over de aanwezige natuurwaarden en hen stimuleren om hier bewust mee om te gaan. Door bewoners actief te betrekken neemt de binding met het gebied toe. Dit doen wij op uiteenlopende manieren: wij hebben een vast inloopmoment van twee uur, begeleiden belangstellenden bij het inventariseren van broedvogels in het gebied, organiseren of nemen deel aan activiteiten (o.a. jaarlijkse Natuurwerkdag en Ontdek de Kleihoogt) en voeren gesprekken met Gebruikersplatform De Groenzoom.

Natuurwerkdag bij De Groenzoom
Natuurwerkdag bij De Groenzoom

Vrijwillig broedvogels tellen en natuurexcursies

Bertus Bernhard heeft dit jaar voor de tweede keer als vrijwilliger broedvogels in De Groenzoom geïnventariseerd. Hij werkt met de gestandaardiseerde SOVON-methode aan het BMP-project en heeft een cursus gehad van Natuur- en Vogelwacht Rotta.

“Ik woon vlakbij het natuurgebied en fiets regelmatig een rondje om te genieten van De Groenzoom”, vertelt Bernhard. “Omdat ik altijd geïnteresseerd ben geweest in vogels, twijfelde ik geen moment toen ik de oproep van Rotta in de lokale krant las. Als ZZP’er ben ik flexibeler geworden in mijn tijd en kan ik van eind maart tot begin juli (broedseizoen) meehelpen. Het is heerlijk om bij de opgaande zon zo’n anderhalf tot twee uur in het gebied te lopen, en te kijken en te luisteren naar de vogels die er zijn. Wat ik ook erg interessant vind, is om de veranderingen in het gebied vanaf het begin te kunnen meemaken. We verwachten dat er de komende vijf jaar veel positieve veranderingen in De Groenzoom te zien zijn.”

Natuurexcursies binnen De Groenzoom
Natuurexcursies binnen De Groenzoom

Cor Noorman is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer in het gebied en centraal aanspreekpunt voor bezoekers. Noorman: “Ik ben dit voorjaar gestart met het organiseren van natuurexcursies.” Iedere tweede woensdag van de maand konden mensen gratis deelnemen. Al snel bleek er boven verwachting veel animo te zijn. Het aantal aanmeldingen liep soms op tot ruim 50. “Van april tot en met november hebben in totaal ruim 190 mensen deelgenomen, vertelt Noorman. Daarnaast heb ik nog vijf excursies op verzoek van scholen en (gemeentelijke) instanties georganiseerd, waaronder ook een fietsexcursie.”

Educatie en informatie

Het is van belang deelnemers zoveel mogelijk te laten genieten van al het moois dat de natuur ons te bieden heeft, door te leren kijken, te ruiken en te voelen. Dit leidt tot bewustwording van de schoonheid en diversiteit van flora en fauna. Hopelijk wordt men hierdoor geprikkeld om (meer) verantwoord en duurzaam met de natuur en het milieu om te gaan. Al onze inspanningen in De Groenzoom zijn dan ook hierop gericht. Samen met alle vrijwilligers, bezoekers en onze beheerder geven we invulling aan de gestelde doelstellingen vanuit de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp én aan onze eigen visie: het bevorderen en beschermen van de biodiversiteit!

Ben Groenen
Ben Groenen

Adviseur Omgevingsbeheer, idverde Advies

T: 073 205 11 00
E: ben.groenen@idverde.nl

“Samen met collega’s en betrokkenen gaan voor een aantrekkelijke groene buitenruimte.”

Laatste nieuws

Meer nieuws