Persbericht
Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 23 93 51 58

23 november 2017

Herstel van Natte Natuurparel Lage Vuchtpolder

Maar liefst vijf partijen hebben vorig jaar de handen ineengeslagen en dit jaar is het resultaat van hun werk zichtbaar geworden; de Lage Vuchtpolder is weer hersteld als natuurgebied. Als Natte Natuurparel (NNP) behoort dit gebied tot de belangrijkste en meest waardevolle natte natuurgebieden in Brabant. Staatsbosbeheer heeft het initiatief tot herstel genomen. Voor de realisatie werkten zij onder andere samen met gemeente Breda, Waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-Brabant. In mei was de feestelijke opening van het gebied, maar nu zijn de waterpeilen ingesteld en functioneert de polder in optima forma.

1080x600-sluis

Jarenlange gebiedsontwikkeling

De afsluiting van het project de Natte Natuurparel vormt het sluitstuk van een jarenlange gebiedsontwikkeling waarin natuur, waterhuishouding, cultuurhistorie en recreatie zijn versterkt. Twee redoutes maken de geschiedenis (Tachtigjarige Oorlog) van het gebied zichtbaar en beleefbaar. Toine Tünnissen, (projectleider provincie Noord-Brabant) vertelt namens Staatsbosbeheer: “De Lage Vuchtpolder is een belangrijke ecologische schakel (EHS) tussen de vierde Bergboezem, Spinolaschans, Binnenpolder van Terheijden en de Vrachelse heide. Sommige delen van het gebied waren verdroogd en de waterkwaliteit was onvoldoende. Het was dus tijd voor maatregelen om het gebied te herstellen; van landbouwgronden naar natte natuur.”

1080x600-sluis2

Natuurdoelstellingen gerealiseerd

“Het belangrijkste doel van dit project is de vernatting van het gebied”, aldus Dennis van Heumen (Projectleider, BTL Advies). “Het unieke is dat het natuurgebied direct tegen bebouwd gebied aanligt. Deze ligging is benut in de aanpak van dit project. Hiervoor hebben wij het gehele watersysteem aangepast.” Het afgevangen schone regenwater vanuit de aangrenzende woonwijk Waterakkers (per jaar 300.000 m3) wordt gebruikt. Het schone water uit de wijk gaat nu gescheiden van het ‘vuile’ landbouwwater de polder in wat aan de randen van het gebied wordt afgevoerd. Tünnissen: “Hierdoor is een ingericht natuurgebied ontstaan, waarbij de hydrologie is hersteld en de waterkwaliteit enorm is verbeterd. Hiermee wordt tegelijkertijd de biodiversiteit in het gebied behouden en vergroot. Er is extra aandacht gegeven aan de weidevogel (grutto, kievit en tureluur) in het gebied.” Omwonenden en bezoekers kunnen nu optimaal genieten van de Bredase natuur.

Over BTL

De BTL Groep bestaat uit BTL Advies, BTL Bomendienst en BTL Realisatie. Er werken zo’n 400 mensen verdeeld over een zestiental locaties.

Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 23 93 51 58
E: meggie.olijslagers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws