Nieuws
22 mei 2018

‘Ruimte voor de rivier’ op basis van ruimte voor samenwerking

Marktvisie in de praktijk

Het programma ‘Ruimte voor de rivier’ met als onderdeel het project Stroomlijn is voor ons een voorbeeld van de andere marktbenadering die gekozen is door Rijkswaterstaat (RWS).
Voor ons was dit het eerste werk dat onder de nieuwe marktvisie van RWS is uitgevoerd. Tijdens de evaluatiebijeenkomst heb ik dan ook aangegeven dat ik dit een verademing vond. Wij hebben het ook meegemaakt dat er geen vertrouwen was tussen de klant en de aannemer en dat werkt niet productief.

Waar staat de marktvisie voor?

Als wij de uitleg van RWS volgen dan kan het zo omschreven worden: De Marktvisie staat voor de samenwerking tussen markt, overheden en kennisinstituten vanuit een gezamenlijke (maatschappelijke) opgave. Op een zakelijk en respectvolle manier, vanuit vakmanschap en trots. Hierbij hoort gedrag gericht op samenwerking en gebaseerd op wederzijds vertrouwen, oog hebben voor elkaars belangen en het belonen van kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap. Aldus RWS.

In een meer persoonlijke uitleg over project Stroomlijn schrijft Rick Kuggelijn (voormalig projectmanager Stroomlijn): “Bij de marktbenadering stond het voor mij vast dat dit een ‘wij-project’ moest worden. “RWS kon dit niet alleen, de markt ook niet. We hadden elkaar hier echt hard nodig, richting de belanghebbenden, maar ook waar het ging om de ecologie.” (bron, 02-05-2018)

Wat heeft het voor ons betekent?

Samen met RWS is er vanaf het begin van het project invulling gegeven aan de open en transparante werkwijze die de marktvisie voorstaat. De samenkomst in de Project Start Up (PSU) van de beide teams van opdrachtgever en opdrachtnemer droeg al meteen bij aan wederzijds begrip. Treffend was de uitspraak van Rick Kuggelijn naar zijn mensen: Wat gaan wij als RWS bijdragen om het BTL mogelijk te maken zijn opdracht te vervullen? Hier zit volgens mij dan ook de kern in van waar een goede samenwerking op kan berusten. Volledige openheid en transparantie met realisatie van de projectdoelen altijd voor ogen. Dat leidde tot het opstellen van een gezamenlijke managementstatement tijdens de PSU met drie kernachtige doelstellingen: Op tijd, Geen gedoe, Zoveel mogelijk hectare. Dit heeft door het hele project bijgedragen aan focus van beide partijen.

In het project langs Nederrijn-Lek hebben wij ons altijd beseft dat wij in een gebied met hoge natuurwaarden moesten opereren. Van meet af aan hebben onze ecologen en omgevingsmanagers met groot gevoel voor de vele belangen die in het gebied gelden de keuzes voor de uiteindelijke uitvoering gemaakt. Het werk is als zodanig niet complex, maar dat wordt het op het moment dat vele uiteenlopende belangen een rol spelen.

Elkaar open informeren

En dan gebeurt er wel eens iets dat niet beoogd is. Dan zie je de kracht die werken volgens de marktvisie ook heeft. Namelijk dat op die respectvolle manier elkaars expertise gezocht wordt, waardoor er een goede oplossing van het probleem komt.

Dat zorgt voor begrip. Vertrouwen krijgen in elkaars werkwijze; daar hebben wij in het kader van de openheid en het transparant werken invulling aan gegeven tijdens meerdere Project Follow Ups (PFU). Veelal op locatie in het gebied. De beide teams toelichting geven over het proces, of om met elkaar nog even te sparren op belangrijke momenten.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken ons in de toekomst meer gaat brengen dan terugvallen in de modus van vechtcontracten. Om met onze Contractmanager Stroomlijn André Hingstman af te sluiten: “Wij kunnen de samenwerking in Stroomlijn zien als een voorbeeld voor ‘het nieuwe werken’. Laat dit de toekomst maar zijn.”

ruimte voor de rivier, stroomlijn, rijkswaterstaat

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws