Nieuws
Marc Lansink
Marc Lansink

Vestigingsmanager, idverde Bomendienst
T: 06 20 96 10 80

11 december 2017

Meer waarde door groen

Dat groen waarde heeft voor mens en stad is inmiddels wel duidelijk. Openbaar groen speelt daarbij een belangrijke rol. Een stedelijke omgeving is een dynamische omgeving. Dit kan een aanslag zijn op het groenareaal, maar deze dynamiek kan ook gebruikt worden voor het optimaliseren van de openbare groene ruimte. Het creëren van meerwaarde door groen is één de garanties van BTL. Hiervoor zetten wij nadrukkelijk onze expertise in.

Het verplanten van bomen speelt een belangrijke rol bij het groen en aantrekkelijk houden van de openbare ruimte. Door bestaande bomen niet te kappen, maar te behouden blijft de waarde van bomen in stand. Tenminste, als deze kunnen worden ingepast in de nieuwe situatie of op een andere locatie tot volle wasdom kunnen komen. Als bomen niet tot hun mogelijke eindbeeld en functievervulling kunnen komen, gaat er een fors maatschappelijk kapitaal verloren. Daarnaast is het ook gewoonweg jammer als een boom, die net de duurdere fase van begeleidingssnoei heeft gehad, niet verder kan uitgroeien. De redenen van kap van jonge of halfwas bomen zijn divers: soms blijkt bij het uitgroeien dat bomen op de verkeerde plek staan en soms wordt de onderlinge afstand tussen bomen in een rij vergroot om beheerkosten te reduceren . Wat ook de reden is, het blijft kapitaalvernietiging.

Verplanting 120 bomen bij N366 door BTL Bomendienst
Verplanting 120 bomen bij N366 door BTL Bomendienst

Voordeel van verplanten

Als elders in de gemeente of regio nieuwe bomen worden aangeplant, bijvoorbeeld bij een wegreconstructie of in een nieuwbouwwijk, ontstaan kansen voor verplanten. Dit levert een win-winsituatie op:

  1. Geen kap: In plaats van het kappen van bomen, wat kan leiden tot maatschappelijke weerstand en kapitaalsvernietiging, worden bestaande goede bomen opnieuw gebruikt.
  2. Grotere bomen: Op de plantlocatie staan direct grotere bomen die al de nodige begeleiding hebben gehad.
  3. Kosten: niet onbelangrijk, vaak is het verplanten van jonge of halfwas bomen goedkoper dan kap en nieuwe aanplant. Vanzelfsprekend is dit sterk afhankelijk van de situatie, bereikbaarheid en dergelijke, maar het is zeker het overwegen waard!

Vaak zijn er wel inpassingsmogelijkheden binnen de projectgrenzen en kunnen bomen direct naar een nieuwe plantplaats toe. Soms lukt dit niet en wil men juist de bomen behouden op de locatie waar ze ooit zijn aangeplant. Het verplanten naar een tijdelijke locatie is dan in sommige gevallen een prima optie. Door de juiste voorbereiding, afstemming met betrokken partijen, een passende verplantmethode en goede nazorg (zowel op depot als op de uiteindelijk plantlocatie) zijn bomen te behouden. Dit levert een duurzame bijdrage aan het groene beeld en voorkomt kapitaalsvernietiging.

Marc Lansink
Marc Lansink

Vestigingsmanager, idverde Bomendienst

T: 06 20 96 10 80
E: marc.lansink@idverde.nl

“Actief zijn over de volle breedte van het vakgebied, van beleid tot verplanten, draagt bij aan een groenere, boomrijke omgeving.”

Laatste nieuws

Meer nieuws