Nieuws
Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies
T: 06 12 29 18 22

31 januari 2019

Mooi juryoordeel Waterdunen voor NGB Natuurprijs 2018

Afgelopen woensdag is de Natuurprijs 2018 uitgereikt. Vanuit het Netwerk Groene Bureaus wordt deze prijs toegekend aan het meest inspirerende natuurproject van 2018. BTL Advies was voor deze prijs genomineerd met project Waterdunen. Jammer genoeg hebben we met dit project de Natuurprijs 2018 niet gewonnen. Desondanks geeft de jury aan dat ze grote moeite had om te kiezen tussen drie van de twaalf genomineerde projecten, en Waterdunen behoorde tot die drie! We zijn dus bij de top geëindigd en daar zijn we natuurlijk ook enorm trots op.

Het project

De ecologen, landschapsarchitecten en technici van BTL Advies zijn al ruim 5 jaar betrokken bij het inrichtingsplan en de uitvoerende werkzaamheden van het project Waterdunen. Een 350 ha groot gebied in Zeeuws-Vlaanderen waar natuur, recreatie en getijdenwerking op een innovatieve manier gecombineerd wordt met kustversterking. Er is 250 ha nieuwe getijdennatuur aangelegd. Een systeem van kreken en geulen met daarbinnen meerdere eilanden stroomt 2 maal per etmaal vol met zout water. Hierdoor ontstaat een dynamisch landschap van slik en schor wat een belangrijke voedselbron is voor de grote aantallen vogels die zich jaarlijks in de Zeeuwse Delta ophouden. Daarnaast is centraal in het gebied 8 ha aan schelpeneilanden gemaakt speciaal als broedgebied voor kustbroedvogels die afhankelijk zijn van schrale gronden. Met name het areaal van deze voedselrijke slikken en kaal broedhabitat, alsook de vogels die hiervan afhankelijk zijn staan in de Zeeuwse Delta al jaren onder druk. Met het project Waterdunen krijgt de Zeeuwse natuur een noodzakelijke impuls.

Binnen het project wordt ook 65 ha verblijfrecreatie gerealiseerd met een duincamping en plannen voor ongeveer 400 recreatiewoningen. Voor de recreanten komt er ruim 10 km aan wandelpaden met vogelobservatiehutten en kijkschermen om de beleving voor recreanten te vergroten maar de verstoring zoveel mogelijk te beperken. Eveneens wordt er, op initiatief van Stichting Het Zeeuwse Landschap een kustlaboratorium ingericht voor onderzoek aan innovaties voor de teelt van zoutverdragende gewassen en schelpdieren. Voor de regio West-Zeeuws-Vlaanderen die kampt met verschillende sociaaleconomische problemen, zoals vergrijzing en afnemende werkgelegenheid, betekent Waterdunen een positieve economische impuls.

Aan Waterdunen werken vijf partijen al ruim 20 jaar samen. Dat zijn de Provincie Zeeland, de gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen, Molecaten en Stichting Het Zeeuwse Landschap. Meer informatie is te vinden op de website over Waterdunen.

Juryoordeel

De jury van de Natuurprijs 2018 laat het project Waterdunen zien dat een samenloop van meerdere belangen kan leiden tot gebiedsontwikkeling waarin natuur een leidende rol speelt. Deze natuur kan de drager zijn van regionale economische ontwikkeling én bijdragen aan de instandhouding van beschermde soorten en habitats. Een duidelijke plus voor natuur en invulling van het spanningsveld tussen de ontwikkeling van recreatie en van natuur.

Nieuws - Jury oordeel Natuurprijs 2018

Inspirerende onderdelen Waterdunen

  • Leidende rol van het adviesbureau en verscheidenheid aan werkzaamheden.
  • Gerealiseerde natuurwaarden, belangrijk voor het behalen van N2000-doelen
  • Versterking van kust en delta waarvoor Nederland specifieke verantwoordelijkheid draagt
  • Grootschaligheid van het project
  • Koppeling van meerdere maatschappelijke en economische belangen (kustversterking, getijdennatuur, realisatie van een recreatiegebied, scheepvaart, werkgelegenheid, Kustlaboratorium voor zilte teelten)
  • Samenwerking tussen veel (ook lokale) partijen, leidend tot maatschappelijk draagvlak
  • Sectorale ontwikkeling (kustversterking) herkennen en benutten als kans voor integrale ontwikkeling
  • Expliciete aansluiting bij het provinciaal beleid
  • Verbinden van recreatie en natuur via natuureducatie en natuurpromotie

Het volledige juryrapport is te downloaden op de website van Netwerk Groene Bureaus.

Poster Waterdunen
Download de poster over het project Waterdunen
Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies

T: 06 12 29 18 22
E: arjan.schoenmakers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws

idverde maakt gebruik van cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om je buiten onze website relevante aanbiedingen te tonen. En worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op 'Ok' te klikken stem je in met het plaatsen van cookies. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op 'Cookie instellingen aanpassen'. Meer informatie over cookies en het gebruik van persoonsgegevens door idverde vind je hier.

Wij gebruiken de volgende cookies:

We slaan ook deze instellingen op in een cookie. Wil je later je instellingen wijzigen? Verwijder dan de cookies via je browser.

Cookie instellingen