Nieuws
06 december 2017

Nederlands trots

Ieder jaar opnieuw worden er iepen aangetast door de iepziekte. Zonde van de culturele en esthetische waarde die zij in ons landschap vertegenwoordigen. Al een eeuw lang is men in Nederland zeer actief bezig om de ziekte onder controle te houden. Zowel de huidige kennis als de oplossingen komen van oorsprong uit ons land. Dit ‘nationaal’ erfgoed wordt wereldwijd erkent en geprezen en dat willen we niet kwijt!

Preventie tegen iepziekte in Rotterdam
Preventie tegen iepziekte in Rotterdam

Juiste werkwijze

Bij de aanpak van een probleem van deze omvang, wordt vaak gekeken naar een snelle oplossing. Iepziekte heeft in Europa en Noord-Amerika een belangrijke functie in de ecologie van iepenspintkevers. De schimmel zorgt voor sterfte van de boom, waardoor een ‘broedboom’ ontstaat waarin een populatie kevers zich ontwikkelt. Dit is de belangrijkste reden om zieke bomen zo snel mogelijk te verwijderen! Eerst moet de zieke iep gedetecteerd worden en op zeer korte termijn worden geveld en afgevoerd. Vervolgens wordt een nieuwe boom geplant. Dit alles is zeer kostbaar en het duurt jaren voordat de nieuwe boom dezelfde waarde heeft als de vervangen boom. Daarom heeft het behoud van iepen prioriteit!

Beter alternatief

Al sinds 1992 heeft BTL Bomendienst ervaring met het injecteren van gezonde iepen om ze te beschermen tegen de aantasting van de schimmel. Door preventief te handelen blijven bomen behouden en daarmee ook de investeringen die in het verleden zijn gemaakt. De injecties kosten een fractie van kap en herplant.

DutchTrig®:  Het vaccin tegen iepziekte
DutchTrig®: Het vaccin tegen iepziekte

Resultaten

In de 25 jaar dat BTL Bomendienst iepen injecteert, is het resultaat altijd uitzonderlijk goed gebleken. Van alle geïnjecteerde iepen wordt maar een heel klein aantal ziek. In het afgelopen seizoen zijn er in Nederland  bijna 21.000 iepen geïnjecteerd en was het uitvalspercentage slechts  0,43%. Dit betekent een enorme besparing op de kosten voor het vellen, afvoeren en herplanten.

Iepen worden niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en in het Verenigd Koninkrijk preventief behandeld met DutchTrig®. Ook hier zijn de resultaten zeer goed. In Duitsland vallen al jaren geen geïnjecteerde iepen meer uit door iepziekte.

Toelating Noorwegen en Denemarken

De toelating voor Noorwegen en Denemarken is afgegeven en in het voorjaar van 2018 worden iepen daar voor het eerst beschermd tegen de iepziekte! Tevens is de toelating voor Duitsland sinds dit jaar weer verlengd.

Download de Factsheet Dutchtrig 2017®
890x320-nl

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws