Nieuws
Ron Schraven - 2020
Ron Schraven

Hoofd Boomziekten & Aantastingen, idverde Bomendienst
T: 06 20 96 31 62

23 oktober 2017

Nieuwe uniforme monitoringssystematiek voor essentaksterfte

In 2012 begon BTL Bomendienst met het opnemen van essentaksterfte in Nederland. In samenwerking met internationale deskundigen werd gewerkt aan een objectieve systematiek. Onze specialisten kwamen er al snel achter dat de veelal gehanteerde indelingsklassen van ‘zwaar’, ‘licht’ en ‘matig’, onvoldoende inzicht geven voor zowel wetenschappers als boombeheerders. In navolging van BTL Bomendienst en de inmiddels diverse aangesloten gemeenten worden in Nederland steeds meer opnames gedaan naar essentaksterfte. De kwaliteit hiervan is divers, waardoor er al langere tijd behoefte is aan één standaard methode.

1080x600-taksterfte

2018

BTL Bomendienst is op dit moment bezig om een nieuw ontwikkelde methodiek uit te zetten in Nederland. Samen met een aantal partners wordt kennis uitgewisseld, zodat de nieuwe en uniforme methodiek door de diverse partijen op de juiste wijze kan worden uitgevoerd. In 2018 hoort u hier meer over.

Ron Schraven - 2020
Ron Schraven

Hoofd Boomziekten & Aantastingen, idverde Bomendienst

T: 06 20 96 31 62
E: ron.schraven@idverde.nl

“Kennis verbinden met de praktijk is waar wij de meerwaarde vinden en toepassen.”

Laatste nieuws

Meer nieuws