Nieuws
12 oktober 2017

Ontwerpen met beplanting in de hoofdrol!

Een krachtig, ruimtelijk ontwerp kan alleen slagen met een goed en doordacht beplantingsplan. Niet eerst een vorm ‘bedenken’ en later beplanting invullen, maar met beplanting ontwerpen. Sferen, combinaties, accenten en lijnvoering met beplanting in de hoofdrol maakt een plan pas echt geslaagd!

‘Ontwerpen met beplanting’ is een verrassende en tegelijk logische toepassing van groen om een ruimtelijk plan te versterken. De beplantingskeuze is leidend om de ontwerpambitie te realiseren. De rol van tuin- en landschapsarchitecten is daarbij cruciaal. En niet alleen in de ontwerpfase. Onze beplantingsspecialisten zijn steeds meer betrokken in het gehele planproces; van eerste visie tot gerealiseerd project. De details maken het verschil of de toegepaste soorten de juiste sfeer oproepen, het gewenste gebruik stimuleren of het gekozen inrichtingsthema laten zien. Juist daarom zijn tuin- en landschapsarchitecten niet alleen verantwoordelijk voor het ‘esthetisch’ ontwerp. Hun betrokkenheid bij de verdere uitwerking, soortkeuze, maten, plantwijze en zelfs selectie en keuring van het plantmateriaal, is van grote meerwaarde. De tuin- en landschapsarchitect bepaalt door variatie in kleur, vorm en structuur de beleving van het groen.

Beplanting moet waarde toevoegen

In veel plannen wordt de ruimte voor groen helaas nog steeds als invuloefening van de overgebleven ruimte gezien. We bepalen veelal eerst het wegprofiel, de parkeerplaatsen, de paden, (ondergrondse) infra en andere voorzieningen. Wat resteert mag met beplanting worden ingevuld. Bij ontwerpen met beplanting worden groene keuzes geïntegreerd. Eerst wordt bepaald welke sfeer en uitstraling, maar ook functie, met beplanting moet worden bereikt. Daarna wordt bepaald welke vormgeving, vakgrootte en standplaats- en inrichtingseisen hieruit voortkomen. Dit leidt tot een betere interactie tussen ontwerper en uitvoerder op het gebied van:

 

 • Boomsoorten en standplaatsen in het wegprofiel
  Bomen kunnen bovengronds en ondergronds tot wasdom komen.
 • Vorm en grootte van beplanting
  Deze zijn bepalend voor de grootte en indeling van het beplantingsvak. Toegepaste soorten worden structuurbepalend doordat ze volledig uitgroeien naar de natuurlijke en gewenste vorm.
 • Soorten en standplaatseisen
  Deze worden beter afgestemd op details en omstandigheden in de omgeving (bijvoorbeeld planten onder bomen, planten in nabijheid van watergangen).
 • Streekeigen soorten/autochtoon plantmateriaal vs bijzondere (exotische) cultivars
 • ‘Out of the box’ denken
  Verantwoord experimenteren met bijzondere, nieuwe of onderscheidende soorten, vormen en toepassingen.

Juist door deze betere interactie ontstaat meer begrip, een grotere wederzijdse betrokkenheid en voegt beplanting waarde toe aan het gerealiseerde eindresultaat.

Voorbeeldproject: Son - Darling Ingredients

De kantooruitbreiding en entreezone zijn ingericht met een sobere, zakelijke beplanting met op een subtiele manier kleurtoepassingen. Door te ontwerpen met verschillende beplantingsstructuren (grassen en meerstammige bomen), een bloeiende vaste plant en een groenblijvende haag is een compositie gemaakt die past bij de strakke vormgeving van het kantoor.

son-ingredients
eindhoven-grijpmaflats

Voorbeeld project: Eindhoven - Grijpmaflats

De semi-openbare buitenruimte bij de Grijpmaflats is ingericht met een bloeiende, geurende en kleurige bloemenborder. Er is een compositie gemaakt van golvende lijnen. De beplanting volgt elkaar op in kleur, hoogte, herfstbeeld en geur en geeft jaarrond een afwisselend beeld. Doordat de beplanting niet traditioneel in het najaar of de winter wordt gesnoeid, maar juist pas in het voorjaar, is ook het winterbeeld een aangename verrassing.

890x320-ontwerpen

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws