Nieuws
12 april 2018

Een Rotterdams contract; groots en vernieuwend

Het Havenbedrijf toont en vraagt lef

Een uitvraag waar lef voor nodig was; een werk met een beoogde looptijd van tien jaar in de markt zetten. En dat in de dynamische omgeving van de Rotterdamse haven, waar de lat om de voorzieningen in stand te houden hoog ligt. Zo zei de COO van het Havenbedrijf Robert Paul bij de ondertekening van het contract: “Dit jaar is Nederland voor de 6e keer op rij door het World Economic Forum uitgeroepen tot land met de beste haveninfrastructuur ter wereld. We zijn dan ook verheugd dat we voor het onderhoud daarvan twee goede partners hebben kunnen selecteren die met ons mee willen gaan in een vernieuwende manier van aanbesteden die van beide kanten moet leiden tot goede samenwerking.”

Best Value Procurement

De weg naar de ondertekening was voor ons ook een bijzondere. Eén waar inzet en scherpte aan de bron stonden van een succesvol traject. In de Best Value Procurement, korter Best Value (BVP), is het Havenbedrijf op zoek gegaan naar dé expert om hun eigendommen in goede staat te houden. Dat wij dit konden, dat hadden wij al aangetoond. Dit was ook het minst moeilijk, die expertrol kunnen wij vervullen. De drie projectdoelstellingen veilig bereikbaar, efficiënte aansturing onderhoudscontracten en tevreden gebruiker moeten leiden tot een uitstekend vestigingsklimaat. De ervaring met het realiseren van deze projectdoelen in een aantoonbare en duidelijke omschrijving was een stuk ingewikkelder en vroeg om scherpte in de formulering.

Dat heeft wel wat hoofdbrekens gekost. Maar door grote gezamenlijke inzet, breed gesteund binnen BTL en met de juiste externe ondersteuning, heeft het tot overtuigende beweringen geleid.

Van RAW-bestek naar prestatiegericht contract

In het traject ligt een overgang besloten van een traditioneel RAW-bestek naar een prestatiegericht contract. En dat is de vernieuwende manier van aanbesteden waar Robert Paul op duidt. Wij hebben in de Best Value zeer goed kunnen aantonen dat wij daar ook de expert in zijn. Wij hebben vertrouwen kunnen wekken door eerdere trajecten waar wij in goede samenwerking met de klant een gezamenlijk doel in een transitie naar een andere besteksvorm hebben bereikt.

De ‘sleutels’ tot succes

Dat wij geslaagd zijn in de opzet heeft voor een belangrijk deel te maken met de inzet van onze sleutelfunctionarissen. Eén voor de RAW-fase en één voor de transitiefase. Zij hebben de druk van de prijs op het hoofd weten te weerstaan. Het interview kon een fictieve korting van € 1,5 miljoen per persoon opleveren en beiden hebben hun expertise zeer overtuigend aan het beoordelingsteam overgebracht.

Maar wat ook een groot onderscheid is met de reguliere werkwijze, is dat voorafgaande aan de definitieve gunning opdrachtgever en beoogde opdrachtnemer met elkaar het aanbod hebben uitgewerkt. De opdrachtnemer onderbouwt zijn beweringen en laat zien dat hij de werkelijke ervaring heeft. Maar zeker zo belangrijk, snappen wij elkaar? Zijn de verwachtingen en de aanbieding in lijn? Hoe voorkomen wij verrassingen in het verdere verloop van het contract? De wil om de samenwerking goed vorm te geven werd in de concretiseringsfase duidelijk. En dat heeft geleid tot een mooie pluim op de hoed van alle betrokkenen. De ondertekening vond plaats op 22 december 2017 in de toren van het Havenbedrijf met een fantastisch uitzicht op de haven en de stad.

De basis is gelegd om met ons team aan de doelstellingen van het Havenbedrijf en van BTL te voldoen en een groots en vernieuwend contract in goede samenwerking met een looptijd van tien jaar in portefeuille te hebben!

havenbedrijf rotterdam

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws