Nieuws
02 februari 2022

Symposium NCZ: Groen, Geluk & Gastvrijheid in de langdurige zorg

Inspiratie - Informatie - Motivatie

Ten aanzien van Groen, Geluk en Gastvrijheid in de breedste zin van het woord, in de langdurige zorg. Niet alles van waarde is meetbaar. Met name daar, waar het om gaat en dat, wat ertoe doet, vaak niet. Maar wat we niet kunnen meten, mag niet worden vergeten!

Ons zorgstelsel staat bol van de systemen, protocollen, wetten, voorschriften en regels. Deze moeten cliënten, mantelzorgers/verwanten, cliëntenraden, zorgverleners en alle andere belanghebbenden bij de zorg, dienen. Maar vaak lijkt het wel andersom te zijn en knelt het! Zorgverleners, mantelzorgers en cliëntenraden willen juist gráág bijdragen aan het geluk en welzijn van mensen.

Cliëntenraden kunnen (moeten) aansturen op het geluk en het welzijn van cliënten/bewoners en zij kunnen hier daadwerkelijke invloed op uitoefenen.

Op 1 juni 2020 is de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) van kracht gegaan. Deze wet geeft met name cliëntenraden in de langdurige zorg Instemmingsrecht op alle zaken die voor cliënten/bewoners van belang zijn en die effect hebben op hun levens. Ook wordt in de wet Inspraak voor cliënten/verwanten geregeld.

Maar hoe maak je het verschil? Wat zijn die onderwerpen die van belang zijn en effect hebben op de kwaliteit van levens? Daar gaat dit symposium over. U bent op 17 mei (10.00 t/m 16.00 uur) van harte welkom op Parc Broekhuizen: Broekhuizerlaan 2, 3956 NS Leersum

Groen in de zorg

Ook wij zijn aanwezig om meer te vertellen over de grote impuls die een groene omgeving heeft op de kwaliteit van zorg.

Cliëntenraden in de langdurige zorg (in tegenstelling tot andere zorgsectoren!) hebben Instemmingsrecht op de inrichting van de voor zorgverlening bestemde ruimtes. Dit punt uit de Wmcz 2018 wordt in de memorie van toelichting heel breed geïnterpreteerd.

Je zou kunnen stellen dat de tuin een verlengstuk is van de behandelruimte en dat dus ook de inrichting van de tuin onder het Instemmingsrecht valt. Peter Engering neemt u mee in de mogelijkheden die een cliëntenraad heeft om deel uit te gaan maken aan de besluitvorming en vormgeving van de buitenruimtes.

 

Over NCZ

Cliëntenraden in de zorg zijn gelijkwaardige gesprekspartners met betrekking tot cliëntenbelangen, voor alle voor de zorg relevante belanghebbenden.
Door de krachten te bundelen oefent NCZ invloed uit op overheid, politiek, inspectie en zorgverzekeraars.

NCZ is een laagdrempelige en professionele netwerkorganisatie, waar cliëntenraden hun kennis verdiepen en verbreden en waar uitwisseling met andere cliëntenraden plaatsvindt. Cliëntenraden en netwerkpartners kunnen op snelle en eenvoudige wijze kennis, ervaring en wetenschap halen en brengen in het netwerk om zo de medezeggenschap in de zorg te versterken.

Meld u nu aan voor het symposium!

Op de website van NCZ vindt u het volledige programma en kunt u zicht inschrijven voor deze inspirerende bijeenkomst. U bent op 17 mei (10.00 t/m 16.00 uur) van harte welkom op Parc Broekhuizen: Broekhuizerlaan 2, 3956 NS Leersum. Deelname kost €150,00

Afbeelding symposium 3G vierkant
Aanmelden

Brochure Groener zorgen

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw ziekenhuis, zorginstelling of zorgcomplex? Download dan onze brochure Groener zorgen.

Download brochure
Groener-Zorgen
Overzicht - NCZ Symposium

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws