Nieuws
Ben Groenen
Ben Groenen

Adviseur Omgevingsbeheer, idverde Advies
T: 073 205 11 00

08 mei 2020

Van stresstest naar actieplan!

Het klimaat verandert. In een nationaal programma is omschreven welke gevolgen dit heeft en hoe we daar op in kunnen spelen. Denk hierbij aan hitte, droogte en piekbelasting. Om voorbereid te zijn op deze extremere omstandigheden, maar ook om maatregelen te treffen om klimaatverandering tegen te gaan, is de gemeente Vught onderworpen aan een klimaatstress test. Een nulmeting waaruit blijkt welke aandachtspunten er in de gemeente zijn.

De uitkomsten van de test zijn, in nauwe samenwerking tussen de gemeente, haar bewoners en BTL Advies, vestiging ’s-Hertogenbosch, gebruikt als input voor een actieplan, de nota Klimaatadaptatie. Een prettige samenwerking, aangezien de gemeente en BTL Advies dezelfde visie delen voor klimaatadaptie van de (publieke) buitenruimte. Groen en water zijn dé middelen om klimaatadaptatie in het gebouwd gebied vorm te geven.

Nota Klimaatadaptatie

De nota klimaatadaptatie geeft de gemeente Vught inzicht in haar kwaliteiten die benut kunnen worden voor klimaatadaptatie. De gemeente is van oudsher groen ingericht en kent vele laanstructuren, parken en landgoederen. Door middel van een gescheiden rioleringssysteem wordt hemelwater afgekoppeld en in de directe omgeving opgevangen. De groene inrichting van de gemeente zorgt voor verkoeling en een natuurlijke manier van wateropvang. Parken zijn bijvoorbeeld geschikt om  een piek aan water op te vangen bij piekbelasting. De gemeente Vught zet de bestaande kwaliteiten juist in om klimaat adaptief te worden en blijven.

De nota beschrijft en verbeeld welke aanpassingen in de buitenruimte gedaan moeten worden om voorbereid te zijn op de klimaatveranderingen. Dit geldt niet alleen voor de openbare ruimte. Ook de bewoners in de gemeente spelen een rol. In plaats van tegels, lenen voor- en achtertuinen zich uitermate goed voor groen en ook hiermee dragen zij bij aan de doelstelling van de gemeente.  Maar denk ook aan de rol van ondernemers, verenigingen en organisaties! Het actieplan omvat concrete maatregelen om deze groepen te betrekken, bewustwording te vergroten en hen te stimuleren maatregelen te nemen.

3.1 Groene omlijsting 2.0
DSCN2834 (Medium)

Participatie

Gezien de belangrijke rol die de gemeente toekent aan de bewoners in de plannen, zijn zij op een tweetal momenten uitgenodigd. Eerst om input te leveren door hun ideeën en wensen kenbaar te maken en vervolgens om de plannen toe te lichten en hierover verder te praten.  De uiteindelijke resultaten zijn eind 2019 door de raad vastgesteld.

Aanpassing buitenruimte

Met het goedkeuren van de plannen door de raad, breekt een nieuwe fase aan. De buitenruimte moet aangepast worden om voorbereid te zijn op de klimaatveranderingen. Een proces dat niet morgen klaar is en vraagt om een constante bewustwording van alle partijen. Dit alles met een doel: om de gemeente Vught echt klimaat adaptief te maken!

IMG_3373
Ben Groenen
Ben Groenen

Adviseur Omgevingsbeheer, idverde Advies

T: 073 205 11 00
E: ben.groenen@idverde.nl

“Samen met collega’s en betrokkenen gaan voor een aantrekkelijke groene buitenruimte.”

Laatste nieuws

Meer nieuws