Nieuws
Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies
T: 06 12 29 18 22

30 maart 2018

Veranderende status marters; aangepaste inventarisatie!

De wezel, hermelijn en bunzing (kleine marterachtigen) waren beschermd onder de oude Flora- en faunawet en zijn dat nu ook onder de huidige Wet natuurbescherming. Echter, in de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland geldt voor deze soorten geen algehele vrijstelling meer ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen, en bestendig beheer en gebruik. Dit betekent dat de aan- of afwezigheid van de genoemde soorten in deze provincies met zekerheid moet worden vastgesteld en dat een ontheffing nodig kan zijn als er sprake is van een mogelijke overtreding.

Inventarisatiemethoden

Marters zijn klein en erg schuw. Dit vraagt om speciale inventarisatiemethoden. En omdat deze soorten eerder waren vrijgesteld, is ervaring met het inventariseren beperkt. BTL Advies heeft samen met een stagiair van de HAS Hogeschool een project opgezet om op meerdere proeflocaties ervaring op te doen met de twee gangbare inventarisatiemethoden:

  • De Mostela-val: een box met daarin lokstof en een camera, alle dieren die binnenkomen via een holle buis worden vastgelegd. De dieren kunnen er ook weer uit.
  • De Jiggler-methode: een camera op een vaste plek, gericht op een bungelend thee-ei (de Jiggler), met daarin een lokstof. De camera zit niet in een box, maar hangt gewoon buiten. Alle dieren die langskomen worden vastgelegd.
WIldcamera
Cameraval gericht op de Jiggler
Wezel in de Mostela

Onderzoeksresultaten

Na ruim vier maanden onderzoek zijn van de (kleine) marterachtigen vier wezels, één bunzing en twee Amerikaanse nertsen (uitheemse soort) waargenomen. Daarnaast zijn er met regelmaat soorten vastgelegd als ree, vos en diverse vogelsoorten als houtsnip. In de Mostela-val vormen vooral muizen zeer frequente bezoekers.

Al met al zijn er meer soorten vastgelegd dan vooraf verwacht. Met de Mostela-methode is de wezel diverse keren vastgelegd. Voor deze soort lijkt het dus een betrouwbare methode te zijn. De Mostela-methode is niet geschikt voor de bunzing. Met de Jiggler-methode is de bunzing slechts eenmaal vastgelegd. Het vastleggen van de aanwezigheid van deze soort is lastiger. De hermelijn is in het geheel niet waargenomen. Dit kan liggen aan het feit dat deze soort niet voorkomt in de gebieden waar de methoden zijn beproefd.

Wanneer u bij toekomstige projecten te maken krijgt met deze soorten, dan kunnen wij met de beschreven methodieken de aan- of afwezigheid van de wezel, hermelijn en bunzing voor u onderzoeken.

Arjan Schoenmakers
Arjan Schoenmakers

Senior Projectleider Ecologie, idverde Advies

T: 06 12 29 18 22
E: arjan.schoenmakers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws