Nieuws
11 december 2018

Wat is voor u de waarde van groen?

De effectiviteit van groene investeringen verhogen, het beter onderbouwen van budgetten en het creëren van partnerschappen in het groen: door de waarden van groen te leren begrijpen kunnen we deze belofte waarmaken. In dat kader stond BTL Advies afgelopen september met de waarde van groen op de Vakbeurs Openbare Ruimte. Met vier discussietafels hebben we door verschillende casussen uit te lichten de toepassingen van de waarde van groen met de aanwezigen bediscussieerd.

Uit deze discussies zijn veel verschillende kansen en mogelijkheden van de waarde van groen besproken. Hieronder zijn de vijf kansen/wensen op een rijtje gezet die door de aanwezigen het meest interessant zijn bevonden:

  1. De waarde van groen kan goed worden ingezet om de effectiviteit van groene investeringen te verhogen.
  2. Inzicht in de waarde van groen is een sterke onderbouwing voor groene budgetten, ook wanneer het om een indicatieve waarde gaat.
  3. De waarde van groen leidt tot partnerschappen in de ontwikkeling van onze omgeving.
  4. Samenwerken vanuit de waarde van groen leidt tot kansen denken en daarmee erg positieve participatietrajecten.
  5. Vergeleken met beheer- en investeringskosten levert stedelijk groen maatschappelijk meer op dan het kost.
Warp up VOR
Benieuwd naar de resultaten van de dicussietafels?

De waarde van groen en met en voor u in de praktijk brengen

Bovenstaande kansen zijn slechts enkele voordelen die de waarde van groen biedt voor de makers van het openbaar groen, en allen zijn veelbelovend voor het behalen van winsten in het groene ontwikkelingen. Daarom blijft BTL zich actief inzetten voor een effectieve toepassing van de waarde van groen in beleid, ontwerp en realisatie van de groene ruimte. Onderdeel hiervan is het verder in de praktijk brengen van de waarde van groen. Om hierin de beste en meest bruikbare resultaten te behalen doen we dit graag met én voor u.

Zoekt u naar een betere onderbouwing van budgetten voor stedelijk groen, wilt u insteken op groenparticipatie vanuit stakeholders of wilt u inzicht in de kansen voor waardeoptimalisatie in het openbaar groen?

VOR_Aankondigingcasussen_890

Stel mij een vraag

Laatste nieuws

Meer nieuws