Persbericht
Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland
T: 06 23 93 51 58

15 mei 2018

Nieuw zorginitiatief met veelzijdige belevingstuin

Een fijn, knus huis waar ruimte is voor mensen met een (ernstige meervoudige) beperking om zichzelf te zijn en contact te maken met natuur en hun omgeving; daar maakt Stichting SlowCare zich hard voor. Op haar eerste kleinschalige woon- en dagbestedingsplek, het Elzeneindhuis in Oss, wordt in 2018-2019 een bijzondere belevingstuin gerealiseerd. Lucian van Heumen, ouder en met zijn vrouw Ingeborg founder van Stichting SlowCare: “Door de grote immobiliteit van onze bewoners is de woning met de belevingstuin dé wereld van deze mensen. Het is deze ‘healing environment’ waar de kwaliteit van hun leven zich afspeelt.”

Effectieve zorg(tuin)

Geïnitieerd door ouders van een meervoudig gehandicapte dochter, is de stichting in 2016 gestart met dagbesteding op de locatie van voormalig basisschool de Elzeneind. Nu, twee jaar later is het zorgaanbod verder uitgebreid en noemen drie groepen van acht mensen deze locatie in de groene woonwijk de Ruwaard dit thuis. “Een vriendelijke groene omgeving waar een goede energie stroomt, heeft een positief effect op het verlagen van het stressniveau van bewoners en medewerkers”, vertelt Lucian. “In onze aanpak staan onder meer respect voor de natuur en duurzaamheid centraal. Doordat de drie geschakelde woningen rondom een tuin zijn gesitueerd, was het een logische stap om na de oplevering van de bouw, aandacht te geven aan een belevingstuin die een substantiële bijdrage aan ons zorgconcept levert.”

ontwerp, belevingstuin, stichting slowcare

Onderdeel van de wijk

Met behulp van diverse sponsoren is dit jaar een start gemaakt met de tuin. Hierbij zijn de oude en waardevolle bomen op het terrein geïntegreerd in het nieuwe ontwerp. De tuin wordt gefaseerd gerealiseerd in 2018 en 2019. Else Marie Sonnemans, tuin- en landschapsarchitect bij BTL Advies was verantwoordelijk voor het ontwerp, zusterorganisatie BTL Realisatie verzorgt de aanleg. “Naast het bieden van afleiding, ontspanning en therapie door middel van kleur, geur en geluid, stimuleert het ontwerp sociale interactie”, vertelt ze. Waar mensen er normaal actief op uit gaan zijn de mogelijkheden voor bewoners van het Elzeneindhuis veel beperkter. “Daarom nodigt de tuin niet alleen bewoners uit, maar kunnen ook omwonenden samen met bewoners een kopje koffie drinken op de te realiseren ontmoetingsplek. Zo zorgt de tuin ervoor dat bewoners, ondanks hun zorgindicatie, actief kunnen meedoen in de samenleving.”

Meggie Olijslagers - 2
Meggie Olijslagers

Marketingcommunicatiespecialist, idverde Nederland

T: 06 23 93 51 58
E: meggie.olijslagers@idverde.nl

Laatste nieuws

Meer nieuws