Aanplanten bomen gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort
Gemeente Amersfoort | 2018 - 2021 | Amersfoort

Aanplanten 4.000 bomen gemeente Amersfoort

In een periode van 3 jaar tijd zullen er in de gemeente Amersfoort zo’n 4.000 bomen aangeplant worden, waarbij idverde Bomendienst verantwoordelijk is voor 1.000 bomen. Een groot project, waar idverde erg trots op is!

Wat gaan we doen?

De afgelopen jaren zijn bomen die moesten worden gekapt omdat zij ziek of dood waren, vanwege bezuinigingen niet vervangen door nieuwe bomen. Inmiddels is er geld vrijgemaakt om in een tijdsbestek van 3 jaar op ca 4.000 locaties de boomstronken te verwijderen en/of nieuwe bomen  aan te planten.

Korte doorlooptijd

Amersfoort is voor de uitvoering van dit project opgedeeld in drie delen. idverde zal in het zuidelijke deel actief zijn. Eind 2018 is de opdracht aan idverde gegund en direct zijn de voorbereidingen getroffen om aan de slag te gaan. Dit heeft geresulteerd in 75 bomen die nog in 2018 geplant zijn.

Animatie van het project

De gemeente Amersfoort heeft een duidelijk filmpje gemaakt om het aanplantproces in de gehele gemeente uit te leggen aan haar bewoners.

Bekijk ook de website van de gemeente Amersfoort

Optimale groeiplaats

Uitgangspunt voor de gemeente is niet alleen het planten van bomen maar ook het creëren van een goede groeiplaats, zo vertelt Hoofd Uitvoering Jan Koelstra. Alleen in goede groeiomstandigheden kunnen de bomen echt goed tot wasdom komen. Daarbij wordt rekening gehouden met de plaatselijke situatie, zo kijken we kritisch naar de huidige standplaats van de bomen voor we gaan planten en wisselen we grond uit waar nodig.

Groene toekomst

Als de bomen eenmaal zijn aangeplant, dan geven we deze drie jaar nazorg. We controleren de bomen, hierbij kijken we naar de algehele conditie, de groei en waterbehoefte en op basis van deze controles en de weersomstandigheden bepalen we de watergiften en eventueel aanvullende bemesting. Dit alles doen we om een zo optimaal mogelijke groei van de bomen te realiseren en Amersfoort nog een stukje groener te maken!

Rob van Dreumel
Rob van Dreumel

Projectleider, idverde Bomendienst

Stel mij een vraag