Bemesting bomen

Gemeente Apeldoorn
Gemeente Apeldoorn | 2018 - 2019 | Amsterdam

Groen erfgoed

De begraafplaats aan de Soerenseweg dateert van rond 1900. Het is een rijksmonument en de oude bomen dragen daaraan bij. Met name de eiken vormen de structuur van de begraafplaats. Het in een gezonde conditie houden van deze bomen is een hele uitdaging, net als op vele andere plekken in Apeldoorn. De gemeente wil deze bomen, vanwege hun bijdrage aan de beleving, het welzijn en de biodiversiteit, zo lang mogelijk behouden.

Meer projecten voor Gemeente Apeldoorn

Bemesting groeiplaats

Vandaar dat gekozen is voor het structureel bemesten van deze bomen. Het maximaliseren van de omlooptijd is een belangrijk uitgangspunt. Door bomen zo lang mogelijk in de volwasfase te houden met een vitaliteit die past bij soort en leeftijd worden de positieve effecten van bomen zo goed mogelijk benut. Eén methode om hieraan bij te dragen is het bemesten van de groeiplaats. Door de toenemende drang naar reinheid en netheid wordt de natuurlijke kringloop (humificatie) doorbroken met een gebrek aan voeding als gevolg. In de gemeente Apeldoorn wordt dit nog eens versterkt door de schrale bodem die van nature aanwezig is.

project - bemesting bomen - 1

Airgrow

idverde Bomendienst heeft van de gemeente opdracht gekregen om een deel van de eiken op de begraafplaats Soerenseweg te bemesten. De vitaliteit van de bomen wordt al zo’n twintig jaar gemonitord en periodiek worden de groeiplaatsen bemest. Om de invloed op de omgeving (o.a. de graven) beperkt te houden, wordt daarbij gekozen voor injectietechniek in combinatie met voedingspijlers.

Met de Airgrow wordt de meststof pneumatisch ingebracht. Voordeel daarvan is vooral dat de meststof ingebracht wordt in de bewortelde zone; dus waar je het wilt hebben en dat deze daardoor snel beschikbaar is voor de boom. Daarnaast kan eventuele verdichting gelijk worden opgeheven, waardoor de zuurstofhuishouding verbetert. Tenslotte is het een snelle en kostenefficiënte methode, die daardoor goed in te passen is in structureel, planmatig boombeheer.

Bekijk hier de film van de Airgrow

Marc Lansink
Marc Lansink

Vestigingsmanager, idverde Bomendienst

Stel mij een vraag