• Home
  • Projecten
  • Een vernieuwde grasmat voor VV Krayenhoff in Nijmegen

Een vernieuwde grasmat voor VV Krayenhoff in Nijmegen

Gemeente Nijmegen
Onze expertises
Gemeente Nijmegen | 2021 - 2021 | Nijmegen

Renovatie onderhoud natuurgrasveld Sportpark Schoonhorst

Gemeente Nijmegen heeft in 2020 een onderhoudscontract ondertekent waarbij alle 35 natuurgrassportvelden in Nijmegen tot eind 2021 worden onderhouden door idverde Realisatie. De afspraken die gemaakt zijn, is dat de sportvelden dagelijks gemaaid worden, het groen op de parken worden onderhouden en dat er jaarlijkse renovatie onderhoud plaats vindt. In april was het de beurt aan Sportpark Schoonhorst, het thuisfront van VV Krayenhoff. Zij beschikken over één natuurgrasveld, wat sinds 2007 voor het laatst is gerenoveerd. De club krijgt sindsdien voortduring meldingen met betrekking tot waterdoorlatendheid op voornamelijk de hoofdas en het doelgebied aan de oostzijde van het veld.

Opdam Advies & Management heeft in oktober en december 2020 onderzoek en veldopname verricht, waarbij er gebruik is gemaakt van grondmonsters in de bestaande toplaag en drainagezand. De resultaten uit het onderzoek diende als leidraad voor de renovatiewerkzaamheden. Om het waterdoorlatendheidprobleem op te lossen heeft idverde Realisatie een nieuwe drainage aangebracht en de huidige beregeninginstallatie vernieuwd. Dit zal zorgen voor een betere waterdoorlatendheid, waardoor de kwaliteit van het natuurgrasveld wordt verbetert.

Aanleg drainage

De verdichtingsgevoelige ondergrond van het sportveld bestaat uit een dikke teelaardepakket, waardoor een aantal delen van het veld een verminderde infiltratiecapaciteit heeft. Hierdoor is de afdekking van de bovengrond op de drainsleuven vrij dik. idverde Realisatie heeft de nieuwe afwateringdrains aangelegd tussen de al bestaande drains in, om de waterafvoer te bevorderen. De nieuwe drains zijn aangesloten op inspectiepunten met een infiltratievoorziening en de sleuven zijn opgevuld met drainzand wat voldoet aan de gewenste norm. Aansluitend is de toplaag verschraalt met grof zand om de waterdoorlatendheid  en de betredingsgraad te bevorderden.  Tot slot is de toplaag in het gewenste profiel aangebracht, bemest en zijn de gewenste grasmengsels ingezaaid.

Vernieuwing beregeningssysteem

Uit onderzoek voldoet de bestaande beregeningsinstallatie voldoende voor de aanleg van een nieuwe automatische beregeningsinstallatie. Wel is er gekozen om de sleuven uit te breiden van drie naar vier strengen. In totaal beschikt het natuurgrasveld nu over 24 sproeiers. 19 april zijn de werkzaamheden afgerond en is de vernieuwde grasmat opgeleverd

Foto's tijdens renovatie van natuurgrasveld VV Krayenhoff

Michiel Cox
Michiel Cox

Vestigingsmanager, idverde Realisatie

Stel mij een vraag