Eerste boombeheerplan Brabantse Waterschappen

Waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta
Waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta | 2021 | Noord-Brabant

Bomenplan geeft inzicht in werkwijze boombeheer

De drie Brabantse waterschappen; De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta, houden zich niet alleen met waterbeheer bezig, maar hebben ook ambities voor het bomenareaal op het gebied van biodiversiteit, veiligheid en duurzaamheid (inclusief klimaatbestendigheid). Daardoor is de behoefte ontstaan tot meer inzicht in- en een duidelijke werkwijze voor het boombeheer. Na een aanbestedingsfase heeft idverde Advies samen met idverde Bomendienst de opdracht gekregen om het allereerste boombeheerplan, ‘het Bomenplan’, voor de Brabantse waterschappen op te stellen.

Met een gecombineerd projectteam van adviseurs van idverde Advies en Bomendienst zijn we in april 2021 gestart. Samen met de contactpersonen van ieder waterschap vormden wij het kernteam. Als projectaftrap is per waterschap een online intakegesprek georganiseerd met het kernteam, team- en contractmanagers, gebiedsbeheerders, beleidsadviseurs, werkvoorbereiders, onderhoudsmedewerkers en ecologen. Daarbij is door middel van een digitaal prikbord (Klaxoon) informatie opgehaald over “Hoe is boomonderhoud nu georganiseerd?”, “Wat vind je belangrijk voor de toekomst?”, “Waar loop je tegen aan?”, “Wat voor handvaten en kennis heb je nodig?”.

Alle opgehaalde input is vervolgens gecombineerd met de inhoudelijke boomexpertise van idverde Bomendienst en vervolgens is het Bomenplan in concept opgesteld. Hierin is onder andere aangegeven dat de waterschappen het boomonderhoud in de toekomst cyclisch en risico gestuurd gaan uitvoeren. Ook zet het Bomenplan een aantal acties op de agenda voor de komende jaren, zoals het inventariseren van arealen, het organiseren van een boombeheersysteem en een trainingsdag over bomen en natuurlijk het uitvoeren van de boomveiligheidscontroles (BVC’s) en het boomonderhoud zelf.

De conceptversie is gedeeld met de achterbannen van de waterschappen, zodat zij konden toetsen of hun input op de juiste wijze is meegenomen binnen het plan. Na verwerking van hun feedback heeft het kernteam het bomenplan definitief gemaakt en deze versie opnieuw met de betrokkenen gedeeld. De waterschappen geven aan dat deze werkwijze ertoe heeft geleid dat het Bomenplan leeft binnen de organisatie en dat draagvlak voor de inhoud bestaat. Het Bomenplan biedt daarnaast goede handvaten om de komende jaren mee aan de slag te gaan en de waterschappen zijn erg blij met het eindresultaat.