Éérste boombunkerverplanting in Nederland

Gemeente Apeldoorn
Gemeente Apeldoorn | 2021 - 2024 | Apeldoorn

Nieuwe locatie voor vijf volwassen eikenbomen in Apeldoorn

In oktober 2021 heeft idverde Bomendienst de opdracht gekregen van gemeente Apeldoorn om vijf volwassen eikenbomen uit de Hoofdstraat in Apeldoorn naar elders in de stad te verplanten. Op de hoek van de Kanaalstraat en Hoofdstraat wordt in het voorjaar van 2022 gestart met de bouw van een woontoren en appartementencomplex. Voor de verplanting moeten de boombunkers in de Hoofdstraat worden opengemaakt zodat de bomen kunnen worden verwijderd. ‘’Eerder is er in Nederland nog nooit een boombunker opengemaakt voor een verplanting. Dit maakte het een grote uitdaging. Maar voor alles is een eerste keer’’, vertelt projectleider Rob van Dreumel van idverde Bomendienst.

Meer projecten voor Gemeente Apeldoorn

Om de vijf bomen te behouden is er gekozen om vier bomen te verplanten naar de Koning Stadhouderlaan en één boom naar de Prins Willem-Alexanderlaan. Van Dreumel: ‘’Door goed teamwerk hebben we de boombunkerverplanting medio februari 2022 gerealiseerd en behouden we de vijf volwassen eikenbomen in Apeldoorn.’’ Om de uitstraling van de Hoofdstraat in ere te herstellen worden er zodra de nieuwbouw is afgerond in 2024 nieuwe bomen terug geplant.

Verkeersplan

De Hoofdstraat is een drukke weg in Apeldoorn. De wens van gemeente Apeldoorn was om de verplanting uit te voeren zonder dat het doorgaande verkeer hier al te veel last van zou hebben. idverde Bomendienst heeft daarom een verkeersplan per verplantingslocatie gemaakt, om de wegen zo vrij mogelijk te houden en de bomen veilig van A naar B te kunnen vervoeren. Zo is er o.a. transportbegeleiding ingezet en op drukke kruispunten meerdere verkeersregelaars.

Groeiplaats verbeteren

Voorafgaand aan de verplanting is er een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd op de nieuwe plantplaats. Op twee plaatsen had gemeente Apeldoorn de groeiplaats al beoordeeld. Op één locatie lag bijvoorbeeld zand door de bouw van de tunnel. idverde Bomendienst heeft de groeiplaats verbeterd door hier 30 kuub bomengrond toe te voegen. Op de andere groeiplaatsen is de grond opgewaardeerd door organisch materiaal (wormencompost) toe te voegen. Organisch materiaal houdt goed vocht vast en zorgt op termijn voor voedingselementen voor de bomen. De bomen krijgen hiermee een toekomstbestendige groeiplaats.

Boombunkers vrijmaken

Boombunkers bieden een verzegelde groeiruimte voor bomen in stedelijk gebied. De boombunkers in de Hoofdstraat in Apeldoorn zijn gemaakt van beton. Omdat je niet makkelijk kan zien hoe de boombunker er van binnen uitziet en hoe de wortels zich hebben ontwikkeld de afgelopen jaren, was het een verassing hoe de kluit eruit zou zien. ‘’Om toch een inschatting te kunnen maken van de grootte en het gewicht van de kluit, meten we bij volwassen bomen de borsthoogtediameter op en maken we een berekening om de verplantkluit te kunnen bepalen,’’ vertelt van Dreumel. De bomen wegen tussen de 10 en 13 ton. De eikenbomen zijn liggend vervoerd zodat ze onder een tunnel door konden naar hun nieuwe locatie(s). Dit is medio februari door idverde Bomendienst uitgevoerd. De bomen zijn op de nieuwe plantlocaties ondergronds en bovengronds verankerd, wat zorgt voor een stabiele verankering van de kluit en stabiliteit van de bomen voor de eerste (aanslag)fase.

Drie jaar nazorg

De vijf eiken worden voorzien van drie jaar nazorg. De komende jaren controleert idverde Bomendienst de bomen regelmatig op vocht en zuurstof. We geven de bomen extra water en we voegen bemesting toe naar behoefte. Ook bieden we de garantie wanneer een boom het niet overleefd, we deze verwijderen en we er een kleine boom voor terugplaatsen.

Als de oplevering van de woontoren en de winkels volgens plan verlopen, worden in 2024 de boombunkers in de Hoofdstraat opnieuw opengemaakt en voorzien van nieuwe bomen.

Het project in beeld

Rob van Dreumel
Rob van Dreumel

Projectleider, idverde Bomendienst

Stel mij een vraag