• Home
  • Projecten
  • Engineering bestekken inboet en omvormen bomen en beplantingen

Engineering bestekken inboet en omvormen bomen en beplantingen

Gemeente Venlo
Gemeente Venlo | 2020 - 2021 | venlo

Groene kwaliteitsimpuls in Venlo

De afgelopen jaren heeft er in gemeente Venlo achterstallig groenonderhoud plaatsgevonden. Om dit recht te trekken is er 650.000 euro vrijgegeven door de gemeenteraad als toevoeging op het reguliere budget. Om het achterstallig groenonderhoud recht te trekken is er een traject gestart om omvorming en/of inboet van plantvakken en bomen realiseerbaar te maken. Het gaat hierbij om circa 125 boomlocaties en 100 beplantinglocaties

Meer projecten voor Gemeente Venlo

idverde advies, vestiging Roermond heeft de volledige voorbereiding en uitwerking van dit plan uitgevoerd en tevens directie en toezicht gevoerd op de daadwerkelijke uitvoering van het bestek. Als voorbereiding zijn de plantenvakken en boomlocaties geïnventariseerd en gecontroleerd om te bepalen waar omvorming of inboet benodigd is om de gewenste kwaliteit weer te behalen. Op deze manier is aan de hand van het beschikbare budget een zo groot mogelijke inhaalslag op het gebied van achterstallig onderhoud gerealiseerd.

Als uitwerking heeft idverde Advies voor elke om te vormen en in te boeten locatie maatregelen bepaald en uitgewerkt in beplantingsplannen. Vanuit deze plannen zijn de volledige bestekken inclusief bestekstekeningen van alle om te vormen en in te boeten locaties opgesteld.

Project - Engineering Bestekken boom- en groenonderhoud Venlo

De gemeente Venlo heeft het gehele werk daarna zelf op de markt gezet. idverde Advies heeft na de aanbesteding ook zowel directie als toezicht  verzorgd op de uitvoering. Dit om te zorgen dat het gewenste beeld en kwaliteit ook binnen gemeente Venlo werd gerealiseerd.

Brochure idverde Advies

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Advies u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_advies-voor-groener-leven@2x