Gefaseerd maaien van rietkragen in De Groenzoom

De Groenzoom
De Groenzoom | 2023 | Berkel en Rodenrijs

Maaien in fases

In het kader van duurzaam rietbeheer worden de komende weken op diverse locaties in De Groenzoom rietkragen gefaseerd gemaaid. Gefaseerd maaien betekent dat we niet alles tegelijk maaien, maar jaarlijks verspreid in het gebied een deel. Het maaien van riet is noodzakelijk om te voorkomen dat het dichtgroeit met bomen. Bomen nemen veel licht weg waardoor de kwaliteit van het riet afneemt. Het maaisel wordt afgevoerd om een voedselarm systeem te creëren, zodat ook kritische oeverplanten meer kansen krijgen zich te ontwikkelen.

Door gefaseerd te maaien ontstaat diversiteit in lengte, dikte en leeftijd van het riet: er ontwikkelt zich nieuw, jong riet afgewisseld met overjarig riet. Hiermee proberen we zoveel mogelijk in te spelen op de specifieke eisen die rietvogels zoals onder andere blauwborst, rietzanger en kleine karekiet aan hun broedgebied stellen.

Over De Groenzoom

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare dat ligt in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en wordt ten noorden begrensd door Zoetermeer-Rokkeveen. De Groenzoom was voorheen een gebied met veel glastuinbouw, maar is de afgelopen jaren doorontwikkeld voor recreatie, natuurontwikkeling en waterberging. De Groenzoom heeft het open karakter van een Hollandse polder met veel afwisseling van water, rietlanden, graslanden en veel houten landhekken. Beheercombinatie De Groenzoom bestaat uit idverde Realisatie en Groenaannemingsbedrijf Punt. idverde Advies verzorgt namens de beheercombinatie de ecologische begeleiding.

Heeft u vragen? Neem contact op met beheerder Cor Noorman via beheer@degroenzoom.nl