Groen en duurzaam Majoppeveld

Ondernemersvereniging Majoppeveld
Ondernemersvereniging Majoppeveld | 2020 | Roosendaal

Groen en duurzaam bedrijventerrein in stroomversnelling

Majoppeveld, het bedrijventerrein ten noord-oosten van Roosendaal en doorsneden door de snelweg A58 zet koers op een duurzame toekomst. Op het gebied van klimaat heeft de ondernemersvereniging idverde Advies gevraagd een masterplan op te stellen voor de vergroening van het bedrijventerrein. Een toekomstperspectief met concrete uitgangspunten voor en door de bedrijven om gefaseerd de omvorming te realiseren.

De ondernemers van het bedrijventerrein nemen zelf ook initiatief en ze zetten daarmee breed in op verduurzaming. Van circulaire bedrijfsprocessen tot energieopwekking en welzijn van de medewerkers. En met de omgeving wordt samengewerkt; overschotten in energie bij omringende boeren wordt op het bedrijventerrein benut.

De opgave was breder dan alleen maatregelen om toekomstige klimaatveranderingen op te kunnen vangen. idverde Advies heeft de vele voordelen van een groene omgeving meegenomen in de planvorming. Een aantrekkelijk vestingsklimaat voor ondernemers, een gezond werkklimaat voor werknemers, een welkome omgeving voor bezoekers waren naast de mogelijkheden om wateroverlast, hitte en droogte te temperen, de pijlers bij het opstellen van het Masterplan.

Doel van het masterplan is om zoveel mogelijk grijs oppervlak om te vormen naar groen oppervlak. De ondernemersvereniging heeft het onderhoud van de openbare ruimte overgenomen van de gemeente om met het budget meer kwaliteit te realiseren. Naast de openbare ruimte wil de vereniging de vele bedrijfsterreinen en gebouwen ook meenemen in deze koers. Daarvoor is draagvlak en initiatief bij de individuele ondernemers noodzakelijk. Zij moeten overtuigd worden van de nut en noodzaak om te willen investeren in een groen bedrijfsterrein. Om hierbij te helpen heeft idverde Advies een toolbox opgesteld met daarin voorbeelden van maatregelen waarmee ook de ondernemer profiteert van de voordelen van een groene omgeving.

Majoppeveld heeft de ambitie om één van de aantrekkelijkste bedrijvenparken van West-Brabant te worden. Middels een Toekomstbestendig activiteitenplan worden jaarlijks plannen concreet gemaakt en ingevuld. Majoppeveld heeft als één van de eerste bedrijvenparken een eigen energieplatform waarbij ondernemers aan elkaar energie leveren. (Pieter Wierckx, Parkmanager Majoppeveld)

Het totale masterplan geeft aanleiding het karakter van Majoppeveld te versterken. idverde heeft het bedrijventerrein op basis van het onderliggende landschap en het huidige gebruik verdeeld in vijf deelgebieden met ieder een eigen karakteristieke uitwerking van maatregelen. In het deelgebied waar veel bezoekers komen bepalen vaste planten het beeld, terwijl in het gebied wat op de oorspronkelijke zandgrond ligt, juist wadi’s en kruidenrijke bermen het toekomstbeeld bepalen.

Het masterplan is met enthousiasme ontvangen door de ondernemersvereniging. Met dit plan onder de arm overtuigen zij ondertussen gemeente en bedrijven om zich in te zetten voor de realisatie van deze groene toekomstvisie. Er zijn al ondernemers die concrete groenplannen op hun eigen terrein willen uitvoeren en de provincie ziet Majoppeveld als voorbeeldproject voor duurzame bedrijventerreinen.

Mieke Latijnhouwers
Mieke Latijnhouwers

Projectleider sr. Planvorming & Strategie , idverde Advies

Stel mij een vraag

Brochure Groener werken

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw bedrijfstuin of bedrijventerrein? Download dan onze brochure Groener werken.

Download brochure
Square_Brochure_groener-werken@2x