Groene inpassingsplannen zonneparken

Diverse opdrachtgevers
Diverse opdrachtgevers | 2019 - 2020 | Divers, over het hele land

Groene waarden toevoegen aan de energietransitie

idverde wil bijdragen aan de actuele energietransitie op een manier dat er naast energieopbrengst meerwaarde ontstaat voor landschap, ecologie en omwonenden. De energietransitie in de vorm van zonneparken is ingrijpend en heeft een immense impact op ons landschap. Omwonenden zijn nauw betrokken bij de transitietrajecten omdat ze hun omgeving zien veranderen. Daarnaast kan het zonneveld huidige ecologische of cultuurhistorische waarden aantasten. idverde zoekt samen met de stakeholders naar de optimale inpassing voor de tijdsperiode dat het perceel in gebruik is als zonnepark. Mocht in de toekomst de grond vrijkomen wil idverde ervoor zorgen dat de bodem gezond is en inzetbaar voor verschillende functies. Zo zijn we duurzaam bezig, voor nu en de toekomst!

Groene meerwaarde die idverde verweeft in haar inpassingsplannen is geen kostenpost maar niet te onderschatte (maatschappelijke) baten die de ontwikkeling van een zonnepark mogelijk en rendabel maken. Onderstaande punten zien wij als onmisbare onderdelen van een optimaal inpassingplan voor een zonneveld:
• Meerwaarde voor beleving
• Meerwaarde voor natuur en bodem
• Meerwaarde voor landschap & cultuurhistorie
• Meerwaarde voor recreatie
• Meerwaarde door educatie over energietransitie
• Meerwaarde door draagvlak in de omgeving

Tot nu toe heeft idverde aan veel verschillende zonnevelden gewerkt, zoals bij de Waarderpolder in Haarlem. De oppervlaktes variëren van ons kleinste project met een omvang van 0,7 hectare tot het grootste zonnepark van wel 188 hectare. Bij elk zonnepark doen we grondig vooronderzoek en analyse. We brengen de kansen van de plek in beeld en verwerken deze in het ontwerp. Denk hierbij aan een recreatieve route naar een oude kasteelpoort die iets verderop ligt of water als barrière waardoor er zo min mogelijk hekwerk nodig is. De input van stakeholders is van wezenlijk belang om een passend plan te realiseren. Voor ons is het creëren van bijzondere integrale projecten het uitgangspunt. De energietransitie en zonnevelden gebruiken we om ook het landschap een impuls te geven.

Onze ontwerpen worden vaak ingezet als onderdeel van de omgevingsvergunning aanvraag.

Brochure idverde Advies

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Advies u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_advies-voor-groener-leven@2x