Groene inrichting Stationsgebied Driebergen-Zeist

BAM Infra
BAM Infra | 2017 - 2022 | Driebergen-Zeist

Stationsgebied nieuw leven ingeblazen

Stationsgebied Driebergen-Zeist staat bekend als belangrijke entree voor natuurgebied de Utrechtse Heuvelrug en de cultuurhistorische Stichtse Lustwarande. Het is een zeer drukke plek met veel verkeer. Naast dat er een tekort was aan parkeerplaatsen en fietsenstallingen, werd het kruispunt ook gezien als zeer gevaarlijk. Tijd om hier verandering in te brengen! Vanuit Prorail is daarom de vraag weggelegd bij BAM Infra (hoofdaannemer) om i.s.m. Arcadis en idverde Realisatie een goede doorstroming te creëren die past bij de cultuurhistorie en het natuurgebied. Duurzaamheid was tijdens dit project een van de belangrijke uitgangspunten voor het verbouwen van het station en de omgeving.

Omgeving Stationsgebied Driebergen-Zeist

Het gebied staat niet alleen bekend om het drukke knooppunt, maar ook om zijn natuur en cultuurbezienswaardigheden. De omgeving strekt zich uit van de Utrechtse Bilt tot aan Rhenen, waarlangs het station en de N225 zich bevinden. Kenmerkend aan dit gebied is dat de cultuurhistorie en natuur zich met elkaar verenigen. Een mooie samenhang van gebouwen, parken en tuinen welke op zijn vroegst uit de 17e en 18e eeuw dateren.

Energieneutraal

In 2017 is het project Stationsgebied Driebergen-Zeist van start gegaan en in 2020 is het station helemaal vernieuwd. Naast het vernieuwen van het station, zijn er nieuwe fietspaden aangelegd en is de autoweg onder de spoorlijn gebouwd. Het nieuwe station is zo energieneutraal mogelijk gebouwd. Het perron is voorzien van zonnepanelen en de bomen die op de bouwplaats stonden zijn verplaatst of gecompenseerd door het planten van nieuwe bomen in de aangrenzende landgoederen. Dit is in goed overleg met vele betrokken stakeholders verlopen.

Omdat het Stationsgebied Driebergen-Zeist bekend staat als belangrijke entree voor natuurgebied de Utrechtse Heuvelrug en de cultuurhistorische Stichtse Lustwarande heeft Arcadis een ontwerp/ beplantingsplan gemaakt wat aansluit bij de omgeving. In 2019/2020 is idverde Realisatie, vestiging Utrecht gestart met het inrichten van een groot formaat aangeplant groen. Er zijn 330 bomen geplant en veel rododendrons, taxushagen, forse Rhodo’s en vaste beplanting op het perron. De bomen en planten rondom het perron worden met een uniek bewaterings- en monitoringssysteem voorzien van water. Het duurzame systeem vangt 50% regenwater van de wegen op in een tank. Het systeem is zo ontwikkeld, dat er een signaal wordt gegeven wanneer de beplanting droog komt te staan. De planten worden automatisch bewatert. Verder is er op de plaats waar vroeger de spoorovergang was een grote wadi aangelegd. De groene keuzes die zijn genomen zijn gebaseerd op de natuurlijke omgeving rondom het projectgebied. Het sluit naadloos aan bij landgoederen zoals de Reehorst en de Breul. Naast het groen op en rond het perron heeft idverde Realisatie ook veel plantenwerken verricht op landgoederen rondom het Stationsgebied Driebergen-Zeist.

Headerafbeelding en laatste afbeelding in fotoslider: Gerrit Serné en ProRail.

Het project van start tot eind

Casper Hubers
Casper Hubers

Vestigingsmanager, idverde Realisatie

Stel mij een vraag

Brochure Groener bouwen

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw bouwproject? Download dan onze brochure Groener bouwen.

Download brochure
Square_Brochure_groener-bouwen@2x