Groene inrichting voor Bushub in Brunssum

Gemeente Brunssum
Onze expertises
Gemeente Brunssum | 2023 - 2024 | Brunssum

Groene make-over

De Bushub in Brunssum krijgt een groene make-over. De buslocatie wordt civieltechnisch opnieuw ingepast, waardoor ook het groen opnieuw ingericht dient te worden. Gemeente Brunssum heeft idverde Advies, vestiging Roermond de opdracht gegeven om een beplantingsplan met werkomschrijving en raming op te stellen.

‘’Het is belangrijk om het juiste groen op de juiste plek toe te voegen. Hierdoor ziet de Bushub er niet alleen mooier uit, maar draagt het ook bij aan maatschappelijke vraagstukken zoals klimaat en biodiversiteit,’’ aldus Frank Molin (Projectleider sr. bij idverde Advies).

De waarde van groen in de stedelijke omgeving

In oktober 2023 is idverde Advies gestart met de voorbereidende werkzaamheden, waarbij een landschapsanalyse en inventarisatie van de bestaande situatie zijn uitgevoerd. Hierbij werd gekeken naar het landschapstype, het bodemtype, de grondwaterstand en de potentieel natuurlijke vegetatie die van nature in het gebied voorkomt. Deze informatie is meegenomen om tot een zorgvuldige selectie van bomen en planten te komen voor een toekomstbestendige inrichting.

Het resultaat is een divers sortiment aan bomen en beplantingen dat is afgestemd op kenmerken als hoogte, breedte, bloeikleur, bloeitijd en geur. Deze diversiteit draagt bij aan een toename van de biodiversiteit in Brunssum, waardoor de Bushub niet alleen een prettigere, maar ook een gezondere plaats wordt. Tevens draagt groen ook bij aan verkoeling op warme dagen, waardoor het wachten op de bus een stuk aangenamer wordt.

 

Groeninrichting Bushub in Brusssum
Groeninrichting Bushub in Brusssum

Werkomschrijving

Ten behoeve van de uitvoering is een werkomschrijving opgesteld waarin is beschreven welke werkzaamheden op welke wijze uitgevoerd dienen te worden. Deze werkzaamheden refereren naar het beplantingsplan waarvandaan ook de hoeveelheden zijn bepaald. Ook zijn er posten opgenomen voor nazorg en onderhoud van de groenvoorziening. Op basis van de werkomschrijving is een raming gemaakt die inzicht geeft in de kosten die de werkzaamheden met zich meebrengen.

In februari 2024 zijn de documenten opgeleverd. Hiermee kan de gemeente een meervoudige onderhandse aanbesteding in gang gaan zetten voor de realisatie van de groeninrichting van Bushub in Brunssum.

Brochure idverde Advies

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden die idverde Advies u kan bieden? Download dan onze brochure.

Download brochure
Square_Brochure_advies-voor-groener-leven@2x
Maik Gijsen
Maik Gijsen

Technisch Adviseur, idverde Advies

Stel mij een vraag