• Home
  • Projecten
  • Heerlijk ontspannen in de groene oase van volkstuinencomplex Thurlede

Heerlijk ontspannen in de groene oase van volkstuinencomplex Thurlede

Gemeente Schiedam
Onze expertises
Gemeente Schiedam | 2019 | Schiedam

Heerlijk ontspannen in een groene oase

Midden in het drukke Schiedam ligt de trots van Volkstuinvereniging Thurlede. Een bijzondere, groene parel waar tuinders al bijna 60 jaar hun rust en ontspanning vinden. De afgelopen jaren heeft er op het volkstuinencomplex geen plan ten grondslag gelegen aan het beheer en onderhoud van het gezamenlijk groen. Hierdoor is achterstand in het groen ontstaan. De Gemeente Schiedam heeft idverde Advies gevraagd om een beheerplan, om de achterstand weg te werken en een hogere beoordeling kan verkrijgen voor het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.

Meer projecten voor Gemeente Schiedam

Een gedegen voorbereiding

Allereerst is het terrein geïnventariseerd en, met behulp van ArcGIS, een kaart gemaakt van de huidige situatie. Hierna zijn collega’s van idverde Advies, samen met de gemeente en het bestuur van de volkstuinvereniging naar buiten gegaan om wensen, kansen en knelpunten in beeld te brengen.

Opstellen van een beheerplan

Tijdens de rondgang achterhaalden we de oorspronkelijke ontwerpgedachte van het terrein: een spel van horizontale, cultuurlijk ingerichte assen en verticale, natuurlijk ingerichte assen. Zowel de kleinschalige herinrichtingen als het beheer hebben we vervolgens op deze ontwerpgedachte afgestemd.

Als instrument is de eenmalige maatregelenkaart toegepast (zie afbeelding hieronder). Hierop is o.a. aangegeven dat de horizontale assen strakke gazons met boomrijen krijgen en dat de verticale assen veelal vorm krijgen als bloemrijke bermen met flauwe, natuurlijke oevers. Ook zijn verschillende beheerproblematieken opgelost op deze kaart, middels ontwerpwijzigingen.

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, evenals de volkstuinvereniging en de gemeente Schiedam, hecht hoge waarde aan biodiversiteit. Verhoging van de ecologische waarde is binnen de eenmalige maatregelen bereikt door het toevoegen van fruitbomen en een paddenpoel. Binnen de beheers- en onderhoudsmaatregelen is biodiversiteitsverhoging geborgd middels randvoorwaarden.

Naast de maatregelen die het ontwerp versterken, verbeteren of aanvullen, geeft het beheerplan de technische maatregelen die nodig zijn om het terrein netjes en veilig te houden. Belangrijke aspecten zijn de nulbeurt bij bos plantsoenen, veiligheid van bomen, doorstroom van water en beheersing van invasieve exoten. Om het verhaal compleet te maken zijn de kosten van alle dagelijkse-, cyclische- en vervangingsmaatregelen met de bijbehorende planningen inzichtelijk gemaakt.

Projectreferentie Volkstuinencomplex Thurlede2

Ook de komende 60 jaar ontspannen in het groen!

Alle informatie is verwerkt in een aansprekend rapport, zoals qua vorm als inhoud.  Het plan is immers geschreven voor twee doelgroepen.

De tuinders worden stapsgewijs meegenomen en kunnen antwoorden vinden op vragen als “Welke afspraken hebben we gemaakt?, “Wat is de gedachte achter de terreininrichting?” en “Hoe beheren we het terrein en waarom zo?” De gemeente heeft deze achtergrondinformatie in mindere mate nodig en zal vooral kijken naar de maatregelen, kosten en planning. Samen zullen de tuinders en de gemeente zorg dragen voor een prettig volkstuinencomplex, waar tuinders ook de komende 60 jaar weer heerlijk kunnen ontspannen in het groen.