Herinrichting sportpark Maastricht-zuid

Gemeente Maastricht
Onze expertises
Gemeente Maastricht | 2017 - 2018 | Maastricht

Uitbreiding, opwaardering en multifunctioneel

Gemeente Maastricht heeft idverde advies gevraagd het bestaande sportpark Maastricht zuid te renoveren. idverde Advies is uiteindelijk van schetsontwerp tot aanbesteding betrokken geweest bij dit project.

Het vernieuwde sportpark Maastricht Zuid is een multifunctioneel sportcomplex geworden, waar meerdere verenigingen gehuisvest zijn. Naast een verbouwing c.q. uitbreiding van het kleed-/clubgebouw, zijn onder meer 2 nieuwe kunstgrasvelden gerealiseerd, 2 natuurgrasvelden gerenoveerd en is het parkeerterrein vergroot en opgewaardeerd.

Vanwege samenvoeging van een aantal voetbalverenigingen was er behoefte aan extra capaciteit op het sportpark. Deze capaciteit is gerealiseerd door 2 natuurgrasvelden om te bouwen naar kunstgras en de bestaande natuurgrasvelden op te waarden. Het opwaarderen bestond onder andere uit de aanleg van een nieuw drainagestelsel, het toevoegen van lava aan de toplaag en het aanbrengen van een volautomatische beregeningsinstallatie.

Het bestaande parkeerterrein is in capaciteit uitgebreid, omgevormd naar een groen parkeerterrein met grasbetontegels en voorzien van een ondergrondse infiltratievoorziening. In het voortraject was er veel aandacht voor flora/fauna, lichthinder, archeologie en geluidshinder.

Het parkeerterrein met grasbetontegels
Het parkeerterrein met grasbetontegels

Brochure Groener sporten

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw sportpark? Download dan onze brochure Groener sporten.

Download brochure
Square_Brochure_groener-sporten@2x