Herstel groene karakter Leersum na valwindschade

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Gemeente Utrechtse Heuvelrug | 2022 - 2023 | Leersum

Herstelplan

Op 18 juni 2021 werd Leersum getroffen door een valwind die enorm veel schade heeft aangericht. Om het groene karakter zo veel mogelijk te herstellen zijn het afgelopen jaar al meer dan 100 bomen aangeplant. Voor de straten met de meeste schade is een Herstelplan Valwindschade opgesteld. Dit plan is gemaakt met veel inbreng en participatie van een klankbordgroep en inwoners. In september 2022 heeft de raad dit plan vastgesteld. Inmiddels is de eerste fase van het plan na een voorselectie-procedure op EMVI aanbesteed en heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug de opdracht verstrekt aan idverde Bomendienst.

Het ontwerp is gemaakt door Copijn. idverde Bomendienst gaat de werkzaamheden in samenwerking met idverde Realisatie, vestiging Utrecht uitvoeren. idverde Advies, vestiging Woerden zal als omgevingsmanager fungeren in dit project.

Kwaliteitsherstel

Het doel van het plan is om de groene kwaliteit van Leersum zo veel mogelijk te herstellen en waar mogelijk te verbeteren. Hierbij is het belangrijk dat de bomen die worden geplant ook goed tegen de klimaatverandering kunnen. Denk hierbij aan de steeds drogere en warmere zomers. Met het toevoegen van groen wordt de biodiversiteit in Leersum verbeterd.

In de eerste fase van het Herstelplan worden er 474 bomen (maat 16-18 geplant en maat 20-25) aangeplant door idverde Bomendienst. De soorten zijn met inbreng van de bewoners door de gemeente uitgekozen. Daarnaast wordt circa 7.200 m2 onderbegroeiing en bosplantsoen aangelegd door idverde Realisatie, vestiging Utrecht. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 19 december 2022 en 17 april 2023.

Plantwerkzaamheden

Door weersomstandigheden (vorst in de grond) eind december 2022 zijn de eerste plantwerkzaamheden uitgesteld naar een later moment. In plaats daarvan is het gronddepot klaargemaakt voor gebruik, is er bermverlaging toegepast en zijn er bij de begraafplaats coniferen verwijderd. De coniferen maken plaats voor nieuwe zuilvormige eikenbomen.

‘’In januari zijn we gestart met groeiplaatsverbetering, waardoor de bomen beter zullen groeien. De groeiplaatsen moeten kabelvrij zijn. In de praktijk blijkt dat er bij sommige groeiplaatsen kabels en leidingen liggen. Hier gaan we praktisch mee om door een wortelscherm te plaatsen van een minimale afstand van 1,2 meter tussen de kabel en boom. Mocht dit niet mogelijk zijn, voorzien we de boom van een andere bestemming. Het zoeken van een andere locatie gebeurt in overleg met Copijn (directievoerder tijdens het project) en gemeente Utrechtse Heuvelrug,’’ vertelt Rob van Dreumel (projectleider bij idverde Bomendienst)

Valwindschade
Nieuwe bomen voor Leersum

Na de groeiplaatsverbetering wordt gestart met het planten van diverse loof- en naaldboomsoorten, zodat er genoeg variatie is in iedere straat. De bomen zijn medio januari uitgezocht bij de kweker door idverde Bomendienst en de directievoerder van Copijn. Onze collega’s keuren de bomen op kwaliteit, waarbij ze kijken of de laanbomen aan de eisen voldoen. Van Dreumel: ‘’We willen de kwaliteit borgen voor een goed eindresultaat”. De gemeente heeft verzocht om een zo lang mogelijke nazorg- en garantietermijn, zodat richting bewoners ook kan worden aangegeven dat men er alles aan doet om de bomen succesvol te laten aanslaan en de eerste jaren het onderhoud (begeleidingssnoei) ook wordt meegenomen. Dit draagt bij aan een hoge mate van kwaliteit. Voor de nieuwe bomen geldt daarom een controle- en garantietermijn van 200 maanden.

Wanneer de bomen zijn geplant en de weeromstandigheden gunstig zijn, wordt het gras ingezaaid en de beplanting gerealiseerd door idverde Realisatie, vestiging Utrecht. Denk hierbij aan de onderbeplanting op de begraafplaats en bij andere gebieden wordt bosplantsoen, heesters en struiken geplaatst.

Inloopuur voor bewoners

idverde Advies, vestiging Woerden verzorgt iedere woensdagmiddag een inloopuur voor omwonenden met eventuele (inhoudelijke) vragen over de werkzaamheden. Deze vragen worden gesteld in de bouwkeet die staat op de plek waar op dat moment plantwerkzaamheden uitgevoerd worden. Tijdens de uitvoering van het project kun je ook je vragen stellen via een speciaal telefoonnummer (06 26059369) en e-mailadres (herstelplan.valwindschade@idverde.nl), waarbij onze collega Julia van der Heijden je te woord zal staan. Tevens is er een projectenwebsite in het leven geroepen, waar je wellicht je antwoord op je vraag al kunt terugvinden.

Julia van der Heijden
Julia van der Heijden

Adviseur Klimaatadaptatie, idverde Advies

Stel mij een vraag