Het belang van een actueel groenbeleid

Gemeente Beuningen
Onze expertises
Gemeente Beuningen | 2022 - 2022 | Beuningen

Groenbeleidsplan actualiseren

In samenwerking met gemeente Beuningen heeft idverde Advies, vestiging ’s-Hertogenbosch het gemeentelijke groenbeleidsplan uit 2012 geactualiseerd. Het plan is aangescherpt en aangevuld met actuele thema’s zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, participatie en de inpassing van nieuw groen in stedelijke uitbreidingen. Op 22 november 2022 werd het beleidsplan aangenomen door de gemeenteraad, die het plan als “compleet, uitvoerig, met mooie ambities en deskundige schrijvers” betitelde. Mooie complimenten en een plan/samenwerking om trots op te zijn!

Meer projecten voor Gemeente Beuningen

In Nederland staat de biodiversiteit onder hoge druk. Veel dier- en plantensoorten verliezen in rap tempo leefgebied. In Beuningen geldt dit ook. Een belangrijk kenmerk van de gemeente is dat het in een ‘ecologisch eiland’ ligt. De snelwegen in het zuiden en westen en de stad Nijmegen in het oosten maken het een grote uitdaging om ecologische verbindingen met de omgeving te realiseren. Daar tegenover staat dat de gemeente Beuningen rijk is aan verschillende landschapstypen met elk een eigen unieke soortensamenstelling en kansen voor het versterken van biodiversiteit.

In het plan zijn de volgende kansen benoemd:

  • Bij ontwikkeling van groen wordt rekening gehouden met gebiedseigen landschapselementen. Zo kan de biodiversiteit langdurig en met minimale bijkomende investeringen versterkt worden.
  • Natuurinclusief bouwen biedt (grote) kansen om de impact van de woningbouwopgave op de ecologie te verkleinen. Er wordt meer variatie (in beplanting, maar ook in de ondergrond) gerealiseerd in parken. Zo wordt ook binnen de kernen een goede basis gelegd voor een grotere biodiversiteit.
  • Bestaande ecologische verbindingen worden behouden en versterkt.
Groenbeleidplan gemeente Beuningen

‘’In veel plannen die ouder zijn dan vijf jaar ontbreekt een goede aanpak van belangrijke thema’s zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook is het beleid vaak nog niet gericht op het verhogen van de positieve maatschappelijke effecten van de groene ruimte,’’ vertelt Clannad Koumans (Adviseur Groenbeleid, bij idverde Advies). Door groenbeleid te actualiseren wordt het mogelijk om bewuster te gaan sturen op thema’s die nu én in de toekomst van belang zijn. Koumans: ‘’Zo zorgen we ervoor dat de groene ruimte actief bijdraagt aan een leefomgeving die toekomstbestendig, gezond en prettig is.’’

Clannad Koumans 244x244
Clannad Koumans

Junior Adviseur Planvorming & Strategie , idverde Advies

Stel mij een vraag