i-Tree Eco in Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn
Onze expertises
Gemeente Apeldoorn | 2019 | Apeldoorn

Ecosysteemdiensten inzichtelijk maken

Wij kennen gemeente Apeldoorn als een groene gemeente en dat zij ernaar streeft om dit te blijven. Niet alleen omdat het mooi is maar omdat zij erkennen dat bomen waardevol zijn.

Meer projecten voor Gemeente Apeldoorn

De functies van bomen

Bomen zijn namelijk een belangrijk onderdeel van de groenstructuren in de gemeente en dragen bij aan een gezonde en klimaat adaptieve stad. Zoals inmiddels bekend verbeteren bomen de luchtkwaliteit, zorgen voor langdurige Co2 binding en bufferen overtollig water in hun kroon en groeiplaats.

Berekenen van groene baten

Wat de bijdrage van deze ecosysteemdiensten (groene baten) van bomen is in de straat of in een park is berekent met het software programma i-Tree Eco. Er zijn verschillende locaties in Apeldoorn geïnventariseerd en scenario’s, zoals toekomstverwachting, doorgerekend. Het gaat om de volgende locaties:

  • Beekpark (61 bomen)
  • Hoofdstraat (5 bomen)
  • Catharinelaan (2 bomen)
  • Dreven (1 boom)
  • Paslaan (1 boom)
  • Arbeidstraat (1 boom)

Deze berekende groene baten worden gevisualiseerd en weergeven in infographics. Het doel hiervan is bewustwording van de maatschappelijke waarde van bomen en deze begrijpend maken middels visualisaties. Van een Robinia pseudoacacia in de Arbeidstraat zijn de resultaten in een infographic weergegeven. Een mooie manier om inzicht te geven hoe waardevol een boom precies is.

Project - i-Tree Apeldoorn

Rapportage i-Tree

Bent u benieuwd naar de eerste resultaten van i-Tree? Download dan de rapportage 'De baten van bomen, resultaten van i-Tree Eco in Nederland'

Download brochure
mockuper (4)