Inventarisatie bomen langs de Maas

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat | 2021 - 2022 | Niftrik

Bomenbestand in kaart brengen

idverde NL kreeg in het voorjaar van 2021 opdracht van Rijkswaterstaat om alle bomen langs het Maasareaal te inventariseren, classificeren en beoordelen. Onder begeleiding van team PCN Maas hebben collega’s van idverde Realisatie en idverde Bomendienst op basis van een inventarisatie in het veld het bomenbestand in kaart gebracht en een boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat er meer bomen in het areaal aanwezig zijn, dan vooraf in het digitale bomenbestand was aangegeven. Aan een groot deel van de bomen is lange tijd geen onderhoud uitgevoerd. Team PCN Maas werkt deze achterstand gefaseerd weg.

In het hele Maasareaal staat een mix van els, wilg, eik en populier. Na afronding van de inventarisatie is gebleken dat er ruim 46.000 bomen aanwezig zijn in het gebied. Daarbij zijn de vakken bosplantsoen beperkt meegenomen.

Meer projecten voor Rijkswaterstaat

Bomen rooien in Niftrik

Eén van de locaties waar onderhoud nodig was, ligt vlakbij Niftrik. idverde Advies heeft hier voorafgaand aan de opdracht het ecologische onderzoek uitgevoerd. Na ecologische vrijgave is een werkplan opgesteld voor het snoeien en kappen van de bomen. Door wildgroei heeft het bosplantsoen zich op deze locatie namelijk vermengd met de bomen, waardoor veel bomen te dicht langs elkaar staan. Door de bomen die uit wildgroei zijn ontstaan te rooien, kunnen de overige bomen zich toekomstbestendiger en gezonder ontwikkelen.

Op meerdere plaatsen aan het werk door landelijke dekking

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft team PCN Maas de voorbereiding en de afronding van het project verzorgt. idverde Advies heeft het ecologische onderzoek verricht en idverde Realisatie, vestiging Haaren heeft het bosplantsoen verwijderd, de bomen gerooid en de snoeiwerkzaamheden uitgevoerd.

Tegelijkertijd hebben idverde Bomendienst en idverde Realisatie, vestiging Roermond vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd langs de Maas nabij Roosteren en Linne. Met onze landelijke dekking kunnen we op meerdere plekken tegelijk aan een groot project werken.

Het project in beeld

Thijs Remmers
Thijs Remmers

Contractmanager, idverde Realisatie

Stel mij een vraag