• Home
  • Projecten
  • Ontwerp groene schoolpleinen Kind Expertise Centrum

Ontwerp groene schoolpleinen Kind Expertise Centrum

Gemeente Gennep
Onze expertises
Gemeente Gennep | 2020 - 2021 | Gennep

Spelen en leren op nieuwe groene pleinen

In Gennep verreist een Kind Expertise Centrum (KEC) Hierin vinden verschillende scholen en een kinderopvang samen een plek. In het gebouw heeft ieder zijn eigen plek waar dat moet, maar waar het kan zijn er gezamenlijke ruimtes. Dit basisidee is in de buitenruimte doorgezet. Iedere instelling heeft zijn eigen plein, maar er zijn ook gezamenlijke pleindelen. De verbindende factor daartussen is een slingerpad rondom het gebouw. idverde Advies is gevraagd om het ontwerp voor de groene schoolpleinen te realiseren.

Meer projecten voor Gemeente Gennep

Er komt meer speelruimte dan alleen op de schoolpleinen, namelijk ook in de omliggende parkzone en in deelgebruik op een parkeerzone. Alle ruimtes rondom het KEC zijn openbaar toegankelijk, zowel schoolkinderen als kinderen uit de buurt kunnen hier spelen. Ook de jongeren (12+) hebben een eigen ruimte gekregen in een deel van de omliggende parkzone waar ze samen kunnen komen.

Pleinen, ieder op zijn eigen wijze

De delen van het plein die direct grenzen aan het gebouw hebben ieder een andere inrichting. Dit komt omdat deze passend moeten zijn voor de school of kinderdagverblijf die hier aan grenst. De Jenaplanschool de Elkerlyck heeft ruimte gekregen voor een moestuin en een bijen-/vlindertuin. Hun plein loopt via een groene heuvel over in de wadi die aan het plein grenst. Voor het speciaal onderwijs Mikado komt er een omheinde ruimte met specifieke speelelementen voor kinderen met een fysieke beperking. Op het plein voor het middelbaar speciaal onderwijs de Piramide zijn er veel knusse hoekjes waar deze kinderen tot rust kunnen komen. Voor de reguliere basisschool Maria Goretti is er een combinatie ontworpen van een klassiek plein met speeltoestellen en een natuurlijk plein met natuurlijke speelaanleidingen.

Pleinen, gezamenlijk waar het kan

Elke instelling die in het KEC komt, heeft een eigen plein. Maar ook gezamenlijk delen ze enkele ruimtes: de entrees, het avonturenbos en het educatieplein.

Het gebouw heeft meerdere ingangen. De hoofdentree ligt aan de westkant. Deze entree heeft een formele en statige uitstraling waar met hergebruikte tegels zitranden zijn gemaakt. Hier kunnen kleine groepen leerlingen of docenten buiten les krijgen of hun pauze door brengen. De kleinere entree aan de oostkant krijgt een natuurlijke en gemoedelijke uitstraling. Met lage plantvakken wordt een groene en organische omgeving gemaakt.

Tussen het plein voor het kinderdagverblijf en het plein voor het lager speciaal basisonderwijs is een avonturenbos ingericht. Beide groepen kunnen hier gezamenlijk bouwen en avonturen beleven. Vanwege de speciale behoeften van deze groep kinderen is het terrein met een hek afgesloten zodat ze veilig kunnen spelen.

Het educatieplein is te vinden aan de noordkant en is ingericht voor buitenlessen. Centraal staat hier het amfitheater. Deze is gemaakt van hergebruikte tegels van de oude schoolpleinen en brengt op een symbolische wijze de scholen bij elkaar. Er zijn daarnaast educatieve spelplakkers en krijtpalen waar de docenten buiten onderwijs kunnen geven aan hun leerlingen.

Verbindende slinger

De scholen hebben allemaal een eigen deel van het plein waar ze in het begin gescheiden van elkaar zullen spelen. In de toekomst is het de wens dat alle leerlingen op alle pleinen kunnen spelen. Om dit al te initiëren is er een verbinding gemaakt in de vorm van een slingerpad. Net als de schoolpleinen heeft het slingerpad verschillende uitstralingen. Op sommige plekken wordt het pad aangegeven door gekleurde tegels. Op andere plekken is het een pad van houtsnippers. Soms gaat het over een heuvel of tussen beplanting door. Een enkele keer splitst het op, om daarna weer samen te komen. Er is geen begin of einde en je kan er op elke mogelijke manier door heen wandelen, huppelen, hinkelen, rennen of op een andere eigenwijze manier.

Groene parkzone rondom het KEC

De groene parkzone rondom de pleinen worden gekenmerkt door wadi’s. Hier wordt het overschot aan regenwater uit de omliggende wijk opgevangen. De wadi is niet alleen van klimaatadaptieve waarde, maar heeft ook speelwaarde. Op een aantal plekken worden er speelaanleidingen in de wadi geplaatst. Als de wadi dan vol staat met water kan je via stapkeien, steltpalen of stapstammen de wadi doorkruizen. Er kan ook met water worden gespeeld bij een waterpomp.

Met de vrij gekomen grond van de wadi wordt er een heuvel gecreëerd waar kinderen op verschillende manieren op kunnen klimmen zoals via traptreden of een steltenpad. Aan één zijde worden in de heuvel stenen banken geplaatst die een tribune vormen voor een buitenpodium. Het is niet alleen een plek voor voorstellingen, maar ook voor kinderen die pauze houden of voorbijgangers die hier kunnen zitten.

In de hele parkzone komt er een grote variatie in beplanting en bomen. Ook worden er bomen aangeplant die dienst kunnen doen als voetbaldoel. Met de beplanting kunnen kinderen kennis op de doen van de natuur. Bijvoorbeeld over de verschillende bladvormen, bloeiwijzen, kleuren, geuren en dieren die hier hun thuis zoeken. Ook voor het versterken van de biodiversiteit is een grote variatie in beplanting belangrijk. Hierdoor komt er een grotere diversiteit in flora en fauna. Een grote hoeveelheid bomen gaan zorgen voor schaduw en verkoeling tijdens warme dagen, verbeteren de luchtkwaliteit en verbeteren de grondkwaliteit.

Vervoer en parkeren

Het KEC heeft twee speciaal onderwijs scholen en deze moeten de beschikking hebben over parkeerplaatsen voor rolstoelbusjes. Er wordt maar twee keer per dag gebruik gemaakt van de parkeerplaatsen, bij het brengen en ophalen. De rest van de dag is het terrein inzetbaar voor buitensporten. Met lijnen op de grond wordt er een sportveld afgebakend waar tijdens lestijd gesport kan worden. Aangrenzend aan het sportveld komen grasbetontegels voor extra wateropname en groen op het anders grijze stuk.

Rondom het gebouw komen verschillende fietsenstallingen voor de leerlingen en een fietsenstalling speciaal voor de docenten. De bestaande parkeerplaats bij de sporthal wordt uitgebreid voor ouders die hun kinderen komen brengen of ophalen van school.

Jongeren/tieners

Het is belangrijk dat ook jongeren/tieners een plek krijgen in het ontwerp. Om te voorkomen dat ze rondhangen op de schoolpleinen, wordt er een speciaal stuk ingericht in het omliggende groen. Op deze plek komen de jongeren op dit moment al samen, maar in het ontwerp wordt dit ook gefaciliteerd. Er komt een grote S-vormige bank waar jongeren in kleine groepjes samen kunnen zitten en de ruimte om hun fiets of scooter te plaatsen. Deze plek ligt tussen de bomen er op enige afstand van huizen. Hierdoor zullen de jongeren zich niet snel bekeken voelen en zullen ze geringe overlast geven aan buurtbewoners of voorbijgangers.

Een plek voor iedereen

Het KEC en de omliggende parkzone is een plek waar iedereen samen kan komen en zich kan vermaken. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom om te spelen op dit avontuurlijke, uitdagende en groene stuk van Gennep!

Enkele details uit het ontwerp

Brochure Groener leren

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw kinderdagverblijf, basisschool of IKC? Download dan onze brochure Groener leren.

Download brochure
Square_Brochure_groener-leren@2x
Rozemarijn Weges-Pera
Rozemarijn Weges-Pera

Ontwerper Spelen, idverde Advies

Stel mij een vraag