Renovatie schoolpleinen

Jan Ligthartschool
Onze expertises
Jan Ligthartschool | 2017 - 2017 | Arnhem

Twee schoolpleinen in één straat

De Jan Ligthartschool in Arnhem had in 2017 de vraag aan idverde om twee schoolpleinen te renoveren bij de twee verschillende locaties van de school in dezelfde straat, bestaande uit het hoofdgebouw (onderbouw leerlingen) en de dependance (bovenbouw leerlingen). Beide pleinen waren inmiddels verouderd en toe aan een grondige renovatie. Het inventariseren van de wensen is in samenspraak met de school, een enthousiaste pleincommissie van ouders en leerlingen gegaan.

Van ontwerp tot realisatie

Het doel was om twee goed ingerichte pleinen te realiseren met voldoende uitdagingen, speelwaarde en groen afgestemd op de behoeften van de verschillende kinderen. De leerlingen hebben door middel van voorbeeldfoto’s en wensen een lijst gemaakt.

Met deze informatie is idverde Advies aan de slag gegaan. Met behulp van diverse sessie, om de ontwerpen te ‘Finetunen’, zijn we tot de definitieve ontwerpen gekomen. Met inzet van eigen middelen, subsidies en sponsoring heeft idverde Realisatie de twee pleinen in 2017 in opdracht van de school mogen realiseren.

Bijzonder aan de schoolpleinen (semi-openbaar) zijn de hoogteverschillen die zorgen voor extra uitdaging, beleving en speelwaarde. Daarnaast is er een speeltoestel voor minder valide kinderen geplaatst en heeft Vitens een waterpomp geleverd en gemonteerd.

Brochure Groener leren

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw kinderdagverblijf, basisschool of IKC? Download dan onze brochure Groener leren.

Download brochure
Square_Brochure_groener-leren@2x
Pim Lage Venterink
Pim Lage Venterink

Productmanager Spelen, idverde Realisatie

Stel mij een vraag

Brochure Groener leren

Wilt u meer weten over de groene mogelijkheden voor uw kinderdagverblijf, basisschool of IKC? Download dan onze brochure Groener leren.

Download brochure
Square_Brochure_groener-leren@2x