Toekomstvisie oppervlakte wateren

Gemeente Tilburg
Gemeente Tilburg | 2020 | Tilburg

Groener leven is soms ook blauwer leven

Voor de gemeente Tilburg heeft idverde onderzoek gedaan naar een vijftiental oppervlakte wateren in Tilburg en Berkel-Enschot. Het uitgangspunt was de huidige status in beeld te brengen, om vervolgens met een meerjarenplanning stappen tot kwaliteitsverbetering uit te zetten. Dit alles is samengekomen in een ambitiedocument waarin een toekomstvisie voor de vijvers is uitgezet.

Meer projecten voor Gemeente Tilburg

Gezond en gelukkig Tilburg

De gemeente Tilburg bouwt aan een inclusieve, duurzame en vitale stad met nadruk op samen en dichtbij met impact. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in het bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’. Het bestuursakkoord vormt het uitgangspunt voor de kwaliteitsverbetering van de oppervlakte wateren in Tilburg. Aan de hand van dit document zijn vijf uitgangspunten geformuleerd waaruit het verdere onderzoek opgebouwd is: biodiversiteit, waterkwaliteit, technische staat, ruimtelijke kwaliteit en de gebruikerskwaliteit. De onderzoeksresultaten vormen de basis van de visie.

Een hernieuwde visie

Oppervlakte wateren zijn in veel gevallen ontstaan vanuit een behoefte naar waterberging. De aanwezigheid van water heeft echter een ontegenzeggelijke aantrekkingskracht op mens en dier. Water wordt gebruikt voor sport, recreatie, inspiratie en is een belangrijk onderdeel van habitats. Dit maakt dat er naast de waterbergingsvraag ook andere eisen aan de wateren worden gesteld. Wateren binnen ecologische verbindingszones zullen bijvoorbeeld aan bepaalde natuureisen moeten voldoen, waar wateren binnen een woonwijk vaak vragen om recreatieve voorzieningen. De wateren kunnen daarom niet meer gezien worden als losse elementen, maar ze zijn onderdeel van hun omgeving geworden. Deze multifunctionaliteit vraagt om een hernieuwde visie.

Wandelboslaanvijver in Tilburg
Wandelboslaanvijver in Tilburg

Verbeteringen kunnen ook voordelig zijn

Het groene karakter van de oppervlakte wateren en hun nabije omgeving maakt ze vaak een grote meerwaarde voor de plaatselijke biodiversiteit, een belangrijke kernwaarde binnen het onderzoek. In plaats van het herstel van de kostbare beschoeiing werd daarom in veel gevallen gekozen voor het verwijderen van de oude beschoeiing en het (deels) toepassen van flauwe oevers. Naast de hogere biodiversiteit en de natuurlijkere uitstraling die dit met zich meebrengt, leidt het verminderde onderhoud op de langere termijn ook tot minder uitgaven. Zo wordt op verschillende vlakken gebouwd aan een duurzame toekomst.

Enkele onderzochte oppervlakte wateren in Tilburg

Wandelboslaanvijver
Perosivijver
Quirijnstokparkvijver (Sweelinckparkvijver)
T laar
Kaukasusvijver